(Minghui.org)

ב-11 במארס 2015 נעצרו שלוש מכוניות משטרה מול ביתו של המתרגל צ'נג גואנג-הווי. באותו הבוקר שיחק מר צ'נג עם נכדו בן 15 החודשים ואשתו עבדה בחצר. הם לא יכלו לעצור את פריצת השוטרים לבית.

אחד השוטרים קפץ מהמכונית ותלש מהדלת קישוט של חרוזי שירה מעוטרים. עוד עשרה שוטרים ויותר מעמיתיו פרצו לבית והפכו אותו על פניו.

השוטרים החרימו חפצים אישיים רבים של הזוג ובכלל זה תמונה של מייסד הפאלון גונג, חומרים החושפים את הרדיפה שהמשטר מנהל נגד הפאלון גונג, נגן MP3, מחשב ואמבט לרחיצת תינוק. אחד השוטרים צילם את כל הפריטים שנלקחו מהבית.

מר צ'נג נעצר ללא עילה חוקית ונשלח למרכז המעצרים בעיר ליאנג-יואן לאחר שעבר בדיקה רפואית.

זהו מעצרו האחד-עשר של מר צ'נג על כך שסירב לוותר על אמונתו בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית.

מר צ'נג בן השישים הוא חקלאי בכפר גואו-מן-דזי בלינג-יואן. הוא זכה לתועלות רבות מתרגול בפאלון גונג. גם אחרי שהתחילה הרדיפה ב-1999 הוא לא היסס אף פעם לספר לאנשים על הטוב שבשיטה.

המעשה הפשוט הזה הביא למעצריו הרבים במחנות עבודה בכפייה ובמרכזי מעצרים. במהלך שנות הכליאה שלו סבל מצורות רבות של עינויים, הכוללים מכות, מכות חשמל, מניעת שינה. ב-2009 בהיותו כלוא במחנה עבודה בכפייה ווי-נינג-יינג, קשרו אותו בידיים ורגליים פרושות לרווחה במשך יותר מעשרה ימים. כתוצאה מכך סבל מצליעה ניכרת, אבל בסופו של דבר הוא הבריא.

אשתו ושתי בנותיו שגם הן מתרגלות פאלון גונג נעצרו מספר פעמים. ב-2001 נשלחו שלושתן למחנה העבודה בכפייה הנודע לשמצה, מא-סאן-ג'יאה. הבת הצעירה הייתה רק בת 17 והשנייה בת 19 באותו הזמן.

על הבת הצעירה גזרו לאחר מכן 7 שנות מאסר. (לדיווח באנגלית)