(Minghui.org)

שני בתי דין מחוזיים צ'אנג-יי וצ'ואן-יינג האחראיים על תיקי קבוצת מתרגלי פאלון גונג מג'י-לין, נקטו בטקטיקות השהייה לאחר שלא הצליחו לגרום למתרגלים לפטר את עורכי דינם. הם השתמשו בתואנות שונות כדי למנוע מעורכי הדין לבנות קו הגנה משפטי רשמי כדי לייצג את לקוחותיהם, ומנעו מהם לבחון את קבצי התיקים כהכנה לטיעוני ההגנה. ראה: פרטים במאמר באנגלית.

מצער שפגיעה כזאת בחוק היא נורמה בסין בכל הנוגע לפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת שלא כחוק על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס).

אף על-פי שהתיקים התקבלו בבתי הדין האלה כבר לפני יותר משנה, אף אחד מבתי הדין לא התאמץ לקבוע תאריכים למשפט או להוציא פסקי דין. זו עצמה הפרה בוטה של החוק, כי השהייה בהעֲמדה לדין צריכה לקבל אישור בהליך משפטי ישים תוך מסגרת פרק זמן מסוים.

בזמן כתיבת הדיווח הזה, שני בתי הדין עדיין לא פעלו בתגובה לדרישות עורכי הדין, והמתרגלים כלואים מעבר לטווח הזמן המותר למעצר.

דרישותיהם האחרונות של עורכי הדין לא נענות שוב

עורך דינו של המתרגל דנג שיאו-בו (Deng Xiaobo), אחד המתרגלים מהקבוצה הנ"ל, פנה שוב לבית הדין צ'אנג-יי ב-27 בפברואר 2015, בדרישה לראות את מסמכי התיק של לקוחו.

מאז דצמבר 2013 ניסה עורך הדין שוב ושוב לראות את התיק של מרשו. בקשתו נדחתה בכל פעם.

גם הפעם לא הצליח בביקורו שם. הפקיד פו, המטפל בתיק, סירב לפגוש בו ולהראות לו את התיק של מר דנג. עורך הדין פנה לנשיא בית הדין, שהחזיר אותו לפקיד המטפל בתיק. כשעורך הדין הזהיר שבית הדין מפר בכך את החוק, הפָּקיד פו, שהסכים לשוחח עמו רק בטלפון, סירב להתייחס לתיק.

עורך הדין הגיש שוב תלונה נגד בית הדין למשרד התביעה בג'י-לין, אבל הפקיד בקבלה סירב לנקוט בצעדים כלשהם כדי לעזור לו.

עורך דינו של מר דנג אינו לבד במערכה הזאת. בעקבות מעצר הקבוצה באוקטובר 2013, שכרו עשרת המתרגלים ובכלל זה מר דנג, 15 עורכי דין שיגנו על זכותם לתרגל פאלון גונג המעוגנת בחוקה הסינית.

כל עורכי הדין חוו את ההפרעות מצד בית הדין במאמציהם לייצג את לקוחותיהם. במקרה של שני אחים מתרגלים מאותה קבוצה, מר לי דה-שיאנג ((Li Dequan ומר לי דה-צ'ואן ((Li Dequan עורך הדין לא הצליח אף פעם לקבוע פגישות עם השופט ועם הפקידים המטפלים בתיקי לקוחותיו, לא כל שכן לבחון את קבצי התיקים.

בית דין שלישי מעתיק ונוקט באותן טקטיקות השהייה

באותו יום בו נדחתה בקשת עורך דינו של מר דנג לתת לו גישה לתיק, עורך דין נוסף זכה לטיפול דומה מבית דין אחר.

המתרגל האן יונג-צ'יאן (Han Yongqiang) נעצר באחד באוגוסט 2014 ומאז הוא כלוא. כשפנה עורך דינו לבית הדין המחוזי גאו-שין ב-27 בפברואר, סירב השופט לפגוש בו או להתיר לו לקרוא במסמכי תיק, וציטט הוראה מנהלית כלשהי. עורך הדין הגיש תביעה למשרד התביעה בג'י-לין אולם עד כה לא נענה.