(Minghui.org)

בשלושת החודשים האחרונים של 2015, "זכו" 47 תושבי טיאן-ג'ין לביקור המשטרה המקומית. השוטרים פרצו לביתם והחרימו חפצים אישיים, אך ורך משום שסירבו לוותר על אמונתם בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר בסין.

בין 47 התושבים שפרצו לבתיהם, 35 נעצרו. זמן קצר לאחר מכן נעצרו עוד 5. בזמן כתיבת המאמר 14 מהעצורים נותרו במעצר ומקום הימצאם של 26 אינו ידוע.

הרשויות המקומיות העמידו לדין 4 מתרגלים שנעצרו לפני 2015. שלושה מהם קיבלו עונשי מאסר של שנים. גזר הדין לגבי גב' וואנג וון-גואו טרם נמסר.

[הערת מערכת: תרגול בפאלון גונג אינו נוגד את החוק הסיני, והמעצרים לפיכך הם בלתי חוקיים. מאז שהחל המשטר הקומוניסטי סיני בקמפיין לשרש את השיטה הרוחנית השקטה ביולי 1999, ניצבים מתרגלי פאלון גונג בפני מעצרים שרירותיים, כליאה ואף עינויים, בשל סירובם לוותר על אמונתם.]

רוב המעצרים התרחשו במהלך 3 ימים

רוב המעצרים התבצעו בין ה-2 במארס ל-4 במארס. 28 אנשים נחטפו מבתיהם במשך שלושת הימים האלה. מפקד מחלקת המשטרה בטיאן-ג'ין הבטיח לשוטריו מענק של 10,000 יואן על כל מעצר של מתרגל פאלון גונג.

אצל בני הזוג מר יאנג הונג ואשתו הגרים במחוז נאן-קאי הייתה לפתע הפסקת חשמל בביתם. כשמר יאנג יצא החוצה לבדוק, פרצו לביתם יותר מ-20 שוטרים. היה ברור שהמשטרה ניתקה להם את החשמל כדי שיפתחו את הדלת לצאת החוצה.

השוטרים החרימו מחשבים מדפסות צורב די.וי.די וחפצים אישיים נוספים. הזוג נעצר ונלקח לתחנת המשטרה. לאחר מכן נכלאו במרכז המעצרים במחוז.

מר ג'ואו שיאנג-יאנג ואשתו, שבמעצרם בעבר זכו לתמיכה של אלפי חותמים (ראה: מאמר באנגלית), נעצרו שוב ב-2 במארס. לדברי עדי ראייה בני הזוג נלקחו משם כשידיהם כפותות ורגליהם בשרשראות.

גב' סונג הווי-צ'אן נעצרה בפעם השלישית ב-2 במארס בגלל שהתמידה באמונתה בפאלון גונג. (ראה: מאמר באנגלית).

בני משפחתה לא ידעו בתחילה היכן היא עצורה. לפני ארבעה ימים גילו את מקום המצאה וביקשו לבקר אותה אך בקשתם נדחתה.

גזרי דין של מאסר, כולל ל-7.5 שנות מאסר

המתרגלת קונג יו-צווי בת 67 הועמדה לדין ב-4 בינואר במרכז המעצרים שבמחוז ג'י. למשפחתה לא הרשו להיכנס לשימוע. (ראה: מאמר באנגלית).

גב' קונג נעצרה ב-4 בנובמבר 2014 כששוחחה עם אנשים בשוק האיכרים על רדיפת הפאלון גונג. היא פתחה בשביתת רעב למחות על המעצר והכליאה וסבלה מלחץ דם גבוה מאוד. משפחתה דואגת מאוד לבריאותה.

על מר וואנג שו-לין גזרו 7.5 שנות מאסר לאחר שהובטח לו עונש קל בהרבה. (ראה פרטים במאמר: "טיאן-ג'ין: הרשויות תפרו בעורמה עסקת טיעון, אך בניגוד לה גזרו 7.5 שנות מאסר על מר וואנג שו-לין" )

כמו כן, ב-16 בפברואר גזרו על גב' וואנג גווי-רונג 3 שנות מאסר. מתרגלת נוספת, וואנג וון-גואו, הועמדה למשפט ב-6 בפברואר אך השופט לא הודיע עדיין על גזר הדין.