(Minghui.org)

(הערת המתרגם: לאלה שאינם יודעים על המצב בסין. מתרגלי פאלון דאפא בסין מסכנים את חייהם כשהם תולים או מדביקים כרזות או שלטים על פאלון דאפא. אלו מעשי גבורה של המתרגלים המנסים להוכיח לציבור בסין שפאלון דאפא הוא דבר טוב ונרדף על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני בעזרת טענות שווא ושקרים.)

מפרובינציית ליאו-נינג שבצפון מזרח ועד לפרובינציית גווי-ג'וֹאוּ שבדרום מערב סין, למרות הרדיפה המתמשכת מתרגלי פאלון דאפא מרחבי סין נצלו את ההזדמנות היחידה במינה לחגוג את חגיגות יום הפאלון דאפא העולמי.

הם הגיעו לציבור הרחב באזוריהם עם המסר של פאלון דאפא על ידי זאת שתלו את הכרזות ואת הפוסטרים באזורי מגורים, על מעקות ביטחון של גשרים, על עמודי חשמל, בצידי כבישים, בפארקים וכו'.

בהמשך אפשר לראות סלקציה של חלק מהתמונות של הכרזות והפוסטרים שצולמו ביום ה-13 במאי 2015 שזה יום הפאלון דאפא העולמי.

מזרח סין

כרזה גדולה שנתלתה גבוה מעל הכביש בכפר צפון מזרח סין ומציינת: "חגיגות יום השנה ה-23 שבו הוצג פאלון דאפא לציבור הרחב"

כרזה שנתלתה על מעקה מרפסת בעיר דא-ליאן פרובינציית ליאו-נינג המציינת "אמת-חמלה-סובלנות זה דבר טוב, חגיגות יום הפאלון דאפא ב-23 במאי 2015"

כרזה התלויה על עץ בצד כביש צדדי במקום כלשהו באזור הצפון מזרחי של סין ומציינת "פאלון דאפא טוב"

צפון סין

פוסטר שהודבק על עמוד חשמל בצידו של רחוב בבייג'ינג. הפוסטר מציין "פאלון דאפא נפלא", "העולם זקוק לאמת-חמלה-סובלנות"

כרזה גדולה שנתלתה על מעקה גשר בעיר טאנג-שאן בפרובינציית הה-ביי ומציינת "שמים וארץ חוגגים את ה-13 במאי יום הפאלון דאפא

פוסטרים שהוצגו בעיר ג'אנג-ג'יאה- קוֹאו, פרובינציית הה-ביי

פוסטר המציג את פאלון דאפא ברחבי העולם

פוסטר המציין "פאלון דאפא טוב"

פוסטר המודבק לעמוד חשמל בצד הכביש ומציין "הפסיקו את הרדיפה של הפאלון גונג"

פוסטר המודבק על עמוד חשמל ומעודד אנשים לפרוש מהמפלגה הקומוניסטית הסינית כדי להבטיח שיהיה להם עתיד טוב

פוסטר על עמוד חשמל הקורא "להעמיד את ג'יאנג זה-מין לדין צדק"

כרזות המוצגות במונגוליה התיכונה

כרזה המוצגת באזור מגורים במונגוליה התיכונה ומציינת אמת-חמלה סובלנות זה טוב"

כרזה תלויה על עץ באזור גורים במונגוליה התיכונה ומציינת "פאלון דאפא הוא דבר טוב"

מזרח סין

כרזות ופוסטרים בפרובינציית שאן-דונג

כרזה התלויה על ענף עץ באזור מגורים ומציינת "אמת חמלה סובלנות זה טוב"

פוסטר המציין את חגיגות יום הפאלון דאפא מודבק על עמוד חשמל בעיר לין-יי

פוסטר המודבק באזור מגורים ומציין "אמת-חמלה-סובלנות זה דבר טוב"

פוסטר המודבק על עמוד חשמל בצד רחוב ומציין "פאלון דאפא טוב"

פוסטר המודבק על עמוד חשמל מציין "פאלון דאפא טוב"

פוסטר המודבק על עמוד חשמל בצד הכביש ומציין "פאלון דאפא טוב"

פוסטר המודבק בתחנת טרודה ומציין "פאלון דאפא טוב"

פוסטר המודבק בתחנת אוטובוס וומציין "אמת-חמלה-סובלנות זה דבר טוב"

דרום ודרום מזרח סין

שלט המוצג בעיר גווי-יאנג, פרובינציית גווי-ג'ואו מציין "אמת-חמלה-סובלנות הם דברים טובים"

שלט התלוי על עץ בעיר גווי-ג'ואו מציין "פאלון דאפא טוב"

שלט המודבק באזור מגורים בעיר בדרום/מזרח סין ומציין "פאלון דאפא טוב"

שלט בעיר דרומית בסין מציין את חגיגות יום הפאלון דאפא העולמי