(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג, ג'אנג יואה-ווי (Zhang Youwei) בן 47 נפטר בביתו באחד בדצמבר 2011, זמן קצר אחרי שחרורו ממחנה עבודה בכפייה כשהוא על סף מוות. (פרטים על כך הגיעו כנראה רק לאחרונה)

מר ג'אנג יואה-וויי

מר ג'אנג מקהילת בין-הה במחוז שון-יי בבייג'ינג נעצר ב-14 במאי 2009. השוטרים גזרו עליו עונש מאסר במחנה עבודה בכפייה משום שנמצאו אצלו ספרי פאלון גונג וחומר הבהרת העובדות האמיתיות על הפאלון גונג ועל הרדיפה מצד הרשויות. הוא נלקח תחילה למחנה עבודה בשין-אן ואחר כך הועבר למחנה עבודה בכפייה בטיאן-טאנג-הה. לא ניתן היה לאמת מידע כלשהו על מה שעבר במחנה.

שחרור מסיבות רפואיות

באמצע שנת 2011 קיבלה משפחתו של ג'אנג הודעה ממחנה העבודה למלא טפסים כדי לשחרר אותו מסיבות רפואיות.

כשאספו אותו משם, גופו היה נפוח ומצולק. הוא נפטר זמן קצר לאחר מכן.

נרדף מאז התחלת הרדיפה

ב-20 ביולי 1999 פתחה המפלגה הקומוניסטית הסינית ברדיפה אכזרית נגד מתרגלי פאלון גונג. מר ג'אנג נסע לבייג'ינג בסוף 2000 כדי לעתור למען הזכות לתרגל פאלון גונג. הוא נעצר ונכלא למשך חודש ימים.

היות שסירב לוותר על אמונתו הוא פוטר מעבודתו בחברה המסונפת למשרד העבודה המקומי.

כשנסע בספטמבר 2001 לאחד הכפרים לחלק חומרי הבהרת אמת, נעצר על ידי המשטרה והועבר למרכז המעצרים ני-הה, שם הוכה ונתלה בידיים כפותות.

עינויים באיור-תלייה בידיים כפותות

לאחר מכן נגזרו עליו שנתיים במחנה עבודה בכפייה טו-אן-הה. הוא עונה, חושמל באלות מחשמלות וישב במאסר מבודד בתא קטן.

כאמור, ב-2009 הוא שוב נעצר ועונה עד שהביאו למותו.