(Minghui.org)

אני מתרגלת פאלון גונג במשך ארבע וחצי שנים. הצטרפתי לקבוצת לימוד פא מקומית המונה כשמונה מתרגלים. אנחנו לומדים את הפא ביחד כבר יותר משנתיים. אנחנו לא מתרגלים אף פעם ביחד, אבל בפעמים בודדות מתקנים זה לזה את התנועות. לא ציפיתי שלמתרגלים עם וותק של כ-20 שנה יהיו תנועות לא נכונות בתרגול.

אחת המתרגלות הגיעה לאחרונה לביתי. צפינו ביחד שוב ושוב בווידיאו של המאסטר עם ההנחיות לתרגיל החמישי, ותיקנו את התנועות אחת לשנייה. חשבנו שכדאי לבקש את כולם לתרגל ביחד בשבוע הבא ולתקן את התנועות זה לזה.

היה יום גשם ורק ארבעה מתרגלים הופיעו. מתרגל מבוגר שהיה בן יותר מ-70 אמר שאינו זקוק למוסיקה כדי לתרגל, מאחר שהוא מתרגל את התרגילים הראשון השלישי והרביעי 3 פעמים ב-15 דקות. ביקשנו ממנו לתרגל את התרגיל החמישי ותנועות הידיים שלו היו מהירות מאוד וממש לא לפי הכללים. היינו המומות מפני שהתנועות שלו היו דומות לתנועות בטאי-צ'י, וזאת לאחר 20 שנות תרגול בפאלון גונג.

כשראינו את חומרת הבעיה, צפינו ביחד כולנו בווידיאו של המאסטר המלמד את תנועות התרגילים. מתרגל אחד תרגל בשעה ששלושה אחרים צפו בו מזוויות שונות. כל אחד ציין בעיה כלשהי ואז התחלפנו. כשהתגלו חילוקי דעות צפינו שוב בווידיאו.

מתרגלים שהתנועות שלהם אינן נכונות חייבים לצפות בקפידה בהנחיות התרגילים בווידיאו ולקרוא את "דרך השלמות הגדולה של חוק הבודהא של הפאלון", ללמוד את התרגילים מהתחלה ולתקן את התנועות.

מתרגלים בסין איבדו את סביבת התרגול בקבוצה עקב רדיפת המק"ס. מתרגלים עסוקים בעשיית שלושת הדברים ואנו מבלים יותר זמן בלימוד הפא ובשיתוף, אבל מקדישים זמן מועט ביותר לתרגל ביחד. בדרך כלל אנו מתרגלים בבית לבדנו ולכן איננו מכירים בתנועות הלא נכונות שלנו. אני תוהה שמא לתרגול עם תנועות לא נכונות הנעשה במשך זמן ארוך יש השלכות על המצב הפיזי הלא תקין של מתרגלים.

אני מציעה שמתרגלים יתרגלו באופן קבוע בקבוצה ויקפידו לתקן את התנועות זה לזה.