(Minghui.org)

"כאן בארה"ב אנו חוגגים בגלוי את יום הפאלון דאפא. אנו מצפים ליום שבו נוכל לחגוג את הפאלון דאפא בכל מקום בצורה חופשית ולברך כל אחד הממשיך להתמיד ולשתף בשקט וברוגע את קהילת העולם, ביופיה של השיטה העתיקה הזאת", כתבה חברת הקונגרס נידייה מ. וולֶסקז מהמחוז השביעי של מדינת ניו יורק.

בשעה שאלפי מתרגלי פאלון גונג הגיעו לניו יורק לשבוע פעילויות, התפנו כמה נציגים של בית הנבחרים מניו יורק לכתוב מכתבי איחולים לפאלון דאפא.

חברת הקונגרס נידייה מ. וולסקז מהמחוז השביעי של מדינת ניו יורק

מכתב איחולים של חברת הקונגרס נידייה וולסקז

חברת הקונגרס גרייס מנג מהמחוז השישי של מדינת ניו יורק כתבה במכתבה, שהעקרונות של אמת-חמלה-סובלנות, "הם מהותיים לערכים האנושיים האוניברסאליים המגשרים בין תרבויות ולאומים שונים. מגוון של אירועים שנתיים ממשיך בקידומם ובחיזוקם של קשרים משמעותיים".

היא שלחה את מיטב איחוליה לחגיגת יום הפאלון דאפא העולמי.

חברת הקונגרס גרייס מנג

מכתב האיחולים של חברת הקונגרס גרייס מנג ליום הפאלון דאפא העולמי

חבר הקונגרס לי זלדין

תעודת הכרה מיוחדת מטעם הקונגרס ששלח חבר הקונגרס לי זלדין

חבר הקונגרס לי זלדין מהמחוז הראשון של מדינת ניו יורק פרסם תעודת הכרה מיוחדת של הקונגרס, כדי להכיר ב"שירות רב הערך והיוצא מן הכלל של המתרגלים לקהילה".

חבר הקונגרס סטיב ישראל מהמחוז השלישי של מדינת ניו יורק גם הוא פרסם לכבוד האירוע תעודת הכרה מיוחדת להביע את "ההערכה הכנה עבור התרומה הלא אנוכית", שמעניקים מתרגלים למחוז שלו.

חבר הקונגרס סטיב ישראל

תעודת הכרה מיוחדת למתרגלי פאלון דאפא על תרומתם לקהילה