(Minghui.org)

האגף השמיני בכלא הנשים בג'י-לין ידוע לשמצה עקב העינויים שעוברות בו מתרגלות פאלון גונג.

שיטות עינויים שהופעלו על המתרגלת ליו פאנג

גב' ליו פאנג (Liu Fang ) נעצרה ב-8 באוקטובר 2012 ונגזרו עליה באופן בלתי חוקי 7 שנות מאסר. היא הועברה ב-2013 לאגף השמיני בכלא הנשים בג'י-לין המיועד לעינוי מתרגלות.

משום שסירבה לצפות בקטעי ווידיאו המשמיצים את הפאלון גונג הוכנסה למאסר מבודד בתא קטן.

הסוהרים עינו אותה כשהם משתמשים בשיטות כמו תלייה בידיים קשורות מאחורי הגב, קשירה למיטה, ישיבה על שרפרף קטן ללא תזוזה לפרקי זמן ארוכים. ישיבה על הרצפה ברגליים ישרות כשיד אחת קשורה למיטה. באחד הפעמים ישב אחד הסוהרים על גבה ודחף את ראשה לכיוון הברכיים בזמן שסוהר נוסף משך בזרועה. למסכת העינויים שעברה הייתה שותפה גם מנהיגת צוות האסירות באגף, ני הונג-שיאו.

שחזור עינויים: תלייה בידיים קשורות מאחורי הגב

כתוצאה מהעינויים התפתחו אצל גב' ליו כיבים מוגלתיים על שתי מפרקי הירך. הירכיים והפנים התנפחו. כל שערה הפך אפור.

המתרגלת גואו וון-שואי: עינוי האכלה בכפייה

גב' גואו ון-שואי (Guo Wenshuai ) מצ'אנג-צ'ון נעצרה ב-2 בספטמבר 2011 על ידי שוטרי ביטחון פנים ונגזרו עליה 7 שנות מאסר בכלא הנשים בג'י-לין.

כשגב' גואו שמעה על מתרגלת שעינו אותה, היא פתחה בשביתת רעב כדי למחות על כך. הסוהרים העבירו אותה עינוי "האכלה בכפייה". כשקראה באגף: "עצרו את הרדיפה! פאלון דאפא הוא טוב!", סתמו הסוהרים את פיה בגרביים מלוכלכות והשתדלו לאטום את דלתות התאים כדי שקולה לא יישמע. אולם בכל פעם שנשאו אותה החוצה ופנימה מהתא, שמעו אותה צועקת בקול: "פאלון דאפא הוא טוב".

שחזור עינויים: עינוי "האכלה בכפייה"

בסוף 2014 כששמעה על עוד שתי מתרגלות שעברו עינויים, פתחה גב' גואו בעוד שביתת רעב למשך 20 יום. היא עונתה בעינוי "האכלה בכפייה" שלוש פעמים ביום.

נמסר שגב' גואו נלקחה לבית החולים עקב חבלות מהעינויים.

המתרגלת צ'י אן-שיאנג: אולצה לשבת על שרפרף זעיר במשך שעות ארוכות

גב' צ'י אן-שיאנג (Qi Enxiang ) מצ'אנג-צ'ון נעצרה ב-13 בינואר 2014 על ידי שוטרי ביטחון הפנים בעיר. לאחר מכן גזרו עליה 3 שנות מאסר בכלא הנשים בג'י-לין.

כבר מהתחלה אילצו אותה לשבת על שרפרף זעיר במשך שעות ארוכות לצפות בתכניות טלוויזיה המשמיצות את הפאלון גונג בקולי קולות.

התקבלו דיווחים שהיא סבלה מלחץ דם גבוה, מחלת לב ואנמיה.

המתרגלת צ'אי יו-שיו: אולצה לשבת על שרפרף זעיר מבוקר עד ערב

גב' צ'אי יו-שיו (Chai Yuxiu ) בת 72 מהעיר יאן-ג'י נעצרה ב-21 ביולי 2014. תוך 40 יום ממעצרה גזרו עליה 3 שנות מאסר בכלא הנשים בג'י-לין.

בכלא נאלצה לשבת על שרפרף זעיר מבוקר עד ערב. רגליה התנפחו כתוצאה מכך.

על המתרגלת ג'ו יו-שיה גזרו עונש מאסר בחשאי

גב' ג'ו יו-שיה (Zhu Yuxia) מהעיר דה-הווי נעצרה ב-25 במארס 2014 והייתה כלואה במשך 15 יום במרכז המעצרים בעיר.

ב-19 באפריל הועברה למרכז המעצרים השלישי בצ'אנג-צ'ון.

בבדיקה גופנית התברר שהיא סובלת מדלקת כבד והמרכז סירב לקבלה. אולם היועץ הפוליטי של משרד הביטחון שילם עבורה שוחד בסך 10,000 יואן והיא התקבלה במקום.

אחרי שלושה ימים החלה להקיא ולא יכלה ללכת עוד. משרד ביטחון הפנים העביר אותה ב-14 באפריל לבית החולים במחנה העבודה בכפייה בצ'אנג-צ'ון. ארבעה חודשים לאחר מכן גזר עליה בית הדין דה-הווי שנה אחת בכלא. בני משפחתה לא קיבלו הודעה על השימוע, גב' ג'ו הייתה בתרדמת בזמן השימוש וכשמונה שוטרים העבירו אותה על כיסא מהקומה הראשונה לקומה הרביעית, ששם נערך השימוע ותועד בוידיאו.

ב-14 באוקטובר הועברה מבית החולים לכלא. האסירות הציקו לה שם. אילצו אותה לשבת על שרפרף זעיר והזריקו לה סמים בלתי ידועים.

שמות האנשים המעורבים ברדיפה בכלא הנשים בג'י-לין ומספרי הטלפון שלהם מפורטים במאמר המקור באנגלית