(Minghui.org)

שוטרים בעיר בן-שי איימו על תושבים שחתמו על עצומה בקוראת לשחרורו של מתרגל הפאלון גונג ג'או פו-גווי (Zhao Fugui).

הוועדה הפוליטית-משפטית PLAC)) הופתעה ממספר התושבים הרבים שעמדו באומץ לצדו של מר ג'או, והורתה לשוטרי בן-שי לפעול בכוח.

השוטרים ערכו בדיקה בכל בית כמעט ודרשו לדעת מי הטביע את טביעות אצבעותיו על העצומה.

הם עצרו את משפחתו של מר ג'או בתחנת המשטרה ובכלל זה את הילדים, ודרשו למסור להם את הדפים המקוריים של העצומה. השוטרים הפרידו את בני המשפחה לחדרים שונים ואיימו עליהם. אביו בן ה-80 של מר ג'או התקשה לעמוד בלחץ העצום.

אשתו של מר ג'או נראתה תשושה כשחזרה לביתה מתחנת המשטרה. היא לא ענתה לשאלות שכניה ובכתה.

חרף האיומים – הבעת התמיכה נמשכת

עם שובם של בני המשפחה לביתם, הביעו השכנים בכפר את תמיכתם. אחד השכנים אמר לאשתו של מר ג'או: "אל תבכי, אנחנו מכירים את בעלך מאז היותו ילד. כשפנינו לרשויות להתלונן שלקחו מאיתנו את האדמות שלנו ושהמים מזוהמים, אף אחד לא הקדיש לנו תשומת לב. עכשיו הם מאיימים עלינו מפני שחתמנו על עצומה לבקש צדק לאחד מאנשינו. האם לא ברור מיהו הטוב ומי הוא הרע? אם תזדקקי שוב לחתימות, כל משפחתי תחתום".

פירוט חלקי של האחראים לדיכוי ולרדיפה הלא חוקיים האלה מצוי במאמר באנגלית.