(Minghui.org)

נציג אסטוניה בפרלמנט האירופי מר טנה קלאם (Tunne Kelam), ונציגת בריטניה בוועדה הכלכלית והחברתית האירופית גב' מאדי שארמה (Madi Sharma) שלחו דברי ברכה לרגל יום הפאלון דאפא העולמי ה-16.

פאלון דאפא היא שיטה רוחנית סינית עתיקה אשר הוצגה לציבור הרחב לראשונה לפני 23 שנה. יום הפאלון דאפא העולמי מציין תאריך זה והוא נחגג מאז שנת 2000, חודשים אחדים לאחר שהחל המשטר הקומוניסטי בסין לרדוף את השיטה.

חבר הפרלמנט האירופי, מר טאנה קלאם

מר קלאם הוא גיבור לאומי באסטוניה. הוא תומך בפאלון גונג מזה שנים רבות. "אני מעריץ את ההתמדה ואת האומץ המוסרי של מתרגלי הפאלון דאפא. הם מביעים את אמונתם בשלווה", אמר.

הוא דחק במנהיגים הסיניים להשיב למתרגלי הפאלון גונג את חופש האמונה, ולהשיב על כנו את מעמדם בחברה הסינית.


מאדי שארמה מייצגת את בריטניה בוועדה הכלכלית והחברתית האירופית. הגברת שארמה היא יזמית שהקימה מספר ארגונים ותאגידים בין-לאומיים.

היא תומכת במאמציהם של מתרגלי הפאלון גונג לסיים את הרדיפה ומעודדת אותם להמשיך במאבקם: "אני מקווה שתמשיכו להילחם על זכויותיכם כאזרחי סין. אל תוותרו. המאמץ משתלם". גב' שארמה מודעת לאכזריותו של המשטר הסיני הקומוניסטי. במרס 2014, היא אירחה במסגרת תפקידה בוועדה הכלכלית והחברתית האירופית, כנס בין לאומי שנועד לעצור את קצירת האיברים ואת סחר האיברים בסין. בכנס נכחו מומחים וחברי פרלמנט.