(Minghui.org)

ביולי 2014 נשללה באופן בלתי חוקי זכות הייצוג המשפטי ממתרגלת הפאלון גונג יין שו-יואן (Yin Shuyuan ) בת ה-69 מהעיר קון-מינג ובעקבות האשמות מפוברקות גזרו עליה 4 שנות מאסר.

מייד לאחר מכן הגישה ערעור באמצעות עורך דין, אך בעודה ממתינה לשימוע בבית דין גבוה יותר רומתה בינתיים לחתום על מסמך מבלי שאפשרו לה לראות את תוכנו.

גב' ג'ין הועמדה למשפט בבית הדין המחוזי שי-שאן ב-9 באפריל 2014 לאחר שנעצרה בספטמבר 2013. הראייה המרכזית של התביעה הייתה רשימת פריטים שלכאורה הוחרמו מביתה ובכלל זה יותר מ-400 תקליטורי די.וי.די ומאות עותקים של עלוני פאלון גונג.

גב' יין הביעה את מחאתה נגד הראיות המפוברקות, משום שלדבריה היו ברשותה רק 20 תקליטורים ועליהם מידע לגבי הפאלון גונג. היא שאלה כיצד רכושה החוקי יכול להיחשב כ"חבלה באכיפת החוק", שאלה שנתקלה בשתיקה מצד התביעה.

על גב' ג'ין גזרו 4 שנות מאסר בסופו של דבר והיא הגישה לאחר מכן ערעור באמצעות עורך דין.

בינתיים שלח בית הדין פקידים למרכז המעצרים בו היא כלואה, כדי לגרום לה לחתום על מסמך מבלי שתוכל לקרוא את הכתוב בו. רק אחרי שחתמה, נוכחה לדעת שהמסמך כלל ראיות מפוברקות חדשות נגדה.