(Minghui.org)

נבחרי ציבור באוסטרליה המערבית שלחו אגרות ברכה ליום הפאלון דאפא העולמי 2015. באגרותיהם, התייחסו אל הפאלון דאפא ומתרגליה במילים "נכס לאנושות", ואמרו כי "על כל תושבי אוסטרליה להוקיר את מחוייבותם של המתרגלים לעקרונות של אמת, חמלה, סובלנות".

אלאנה מקטיירנאן נציגת פרת' בפרלמנט האוסטרלי

המכתב הבא נשלח מאת חברת הפרלמנט מקטיירנאן:

"יום הפאלון דאפא העולמי

אנו מאחלים לקהילת הפאלון דאפא כל טוב. התובנה שלכם לגבי המהות האמיתית שלנו, והמחוייבות הבלתי מתפשרת שלכם לעולם שליו הופכים אתכם לנכס לאנושות.

אל תסטו ממעשיכם הטובים."

אלאנה מקטיירנאן, חברת הפרלמנט הפדרלי של אוסטרליה המערבית מטעם Perth Shadow ומזכירת הפרלמנט לפיתוח אזורי ותשתיות.

ג'וזף בולוק סנאטור מטעם אוסטרליה המערבית

גם הסנאטור בולוק שלח איגרת ובה כתב: "ביום הפאלון דאפא העולמי, אני שמח למסור מילות תמיכה ועידוד למיליוני המתרגלים המתנגדים בשלווה אך בנחישות, לרדיפה שממנה סובלים אחיהם אשר בסין."

סנטור דן סמית

סנטור דין סמית שלח אף הוא דברי ברכה לרגל יום הפאלון דאפא העולמי והרי דבריו:

"איחוליי הלבבים לחברי הקהילה של הפאלון גונג באוסטרליה המערבית ליום הפאלון דאפא העולמי.

כחברה חופשית ופתוחה, אוסטרליה מוקירה את זכויות האדם ומשבחת את זכותם של כל העמים לקיים בשלווה את הדת שהם בוחרים להאמין בה.

על כל תושבי אוסטרליה להוקיר את מחויבותם של מתרגלי הפאלון גונג לאמת, חמלה וסובלנות. ערכים אלה שוכנים הן בלב הפאלון גונג והן בלב החברה האוסטרלית ככלל.

למרבה הצער, אין זה המצב בכל העולם. עלינו להמשיך לפעול כדי לעצור את דיכוי הפאלון דאפא בסין, את המעצרים ואת העינויים שמהם סובלים המתרגלים.

אני מאחל לכם כל טוב לרגל יום הפאלון דאפא העולמי ומוסר לכם את תודתי הכנה על מעשיכם להעשרת הקהילה שלנו כאן באוסטרליה המערבית. סנאטור דין סמית.