(Minghui.org)

שישה מתרגלים של פאלון גונג נשפטו שלא כחוק למאסר ב-17 באפריל 2015, על ידי בית המשפט המחוזי של דונג-פו בעיר מיי-שאן, פרובינציית סיצ'ואן.

אחד המתרגלים נשלח למאסר של 5 שנים; שלושה אחרים ליותר מ-3 שנים; מתרגל אחר שוחרר על תנאי.

כל ששת המתרגלים נעצרו באופן לא חוקי ב-7 ביולי 2014 על ידי שוטרים מ"משרד 610" של העיר מיי-שאן ושוטרי ביטחון הפנים. איתם נעצרו מתרגלים נוספים.

השישה הועמדו למשפט ב-5 בפברואר 2015, וסיפרו בבית המשפט על הרדיפה נגד הפאלון גונג. השופט נעל את המשפט ולא הוציא פסק דין באותו יום.

כאמור, ב-17 באפריל, יותר מחודשיים לאחר מכן, נודעו גזרי הדין למאסר.

מאמרים רלוונטיים:

לפחות 614 מתרגלי פאלון גונג נעצרו ללא עילה חוקית ביולי 2014 בגל מעצרים מתוכנן עשרות מתרגלי פאלון גונג נעצרו בפרובינציית סצ'ואן תוך שבועיים 6,415 מתרגלי פאלון גונג נעצרו ב-2014 – רבים מהם נעצרו בקבוצות