(Minghui.org)

3,987 אזרחים הגישו תביעות פליליות בבתי הדין העליונים בסין, נגד ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית, בשבועיים שבין סוף מאי לבין ה-11 ביוני. ג'יאנג

התובעים הם מתרגלי פאלון גונג, בני משפחותיהם ומתרגלים מחוץ לסין. הם מאשימים את ג'יאנג שכפה את רצונו האישי על כל רשויות ומנגנוני המשטר הסיני, לפתוח ביולי 1999 ברדיפה נגד הפאלון גונג.

החוק בסין מתיר לאזרחים להפוך לתובעים במקרים פליליים. זוהי מדיניות חדשה שנכנסה לתוקף מהאחד במאי 2015 ובה ערב בית הדין העליון לרישומי כל התביעות והליך הגשתן.

לאחר שב-1 במאי השנה פורסמה מדיניות חדשה שבה בית המשפט העליון הצהיר שהוא מבטיח לרשום ולטפל בכל התביעות, מתרגלי פאלון גונג רבים מממשים כיום את הזכות החוקית הזאת שלהם כדי להאשים את ג'יאנג באחריות לרדיפה.

אתר Minghui.org קיבל 3,245 עותקים מהתביעות שהוגשו כנגד ג'יאנג. הן הגיעו מ-25 פרובינציות ואזורים אוטונומיים ומכל ארבעת הרשויות של בייג'ינג, טיאן-ג'ין, שנגחאי וצ'ונג-צ'ינג, הנמצאות תחת שליטה ישירה של הממשל המרכזי.

יש גם מתרגלים סינים מארה"ב, בריטניה, קנדה ואוסטרליה שהגישו תביעות נגד ג'יאנג למשרד התביעה העליון בסין.

מספר התובעים שהגישו תביעות פליליות נגד ג'יאנג דזה-מין בסין

מסוף מאי עד ה-11 ביוני 2015 סך של 3,974 תובעים. המקור: Minghui.org

מספר התובעים שהגישו תביעת פליליות נגד ג'יאנג דזה-מין מסוף מאי עד ה-11 ביוני

13 מתוך 3987 התובעים הם מחוץ לסין

התובעים מגיעים ממקצועות מגוונים ביותר הכוללים שופטים, עובדי מדינה, חיילים, שוטרים, פרופסורים, אמנים, מהנדסים, רופאים, פועלים ובעלי משקים חקלאיים.

אין ספור משפחות נקרעו לגזרים על ידי הרדיפה.

לדוגמה: המתרגלת יו באו-ג'ן (Yu Baozhen ) בת ה-66 מפרובינציית ג'יאנג-שי תבעה את ג'יאנג ב-31 במאי. היא האשימה אותו שנתן הוראה ישירה לקמפיין הרדיפה האכזרי בו בנה היחיד עונה עד מוות. בתו הייתה אז רק בת שלוש.

על המתרגלת ג'אי שיו-צ'ין (Gai Xiuqin ) ובעלה המתרגל לו גואנג-לין (Lu Guanglin ) גזרו באופן בלתי חוקי 13 ו-8 שנים בשל היותם מתרגלי פאלון גונג. מר לו עונה עד מוות בכלא פאן-ג'ין. גב' גאי עברה מסכת עינויים קשה בכלא הנשים בליאו-נינג שגרמה לה לאבד את מרב הכושר לעבוד.

בה בעת שבכל רחבי סין גואה גל מתרגלי פאלון גונג המבקש לתקן את העוולה שנעשתה להם באמצעות המערכת המשפטית, הרשויות המשתתפות ברדיפה עדיין מנסות להכות בחזרה.

ב-30 במאי 2015 עצרה משטרת ג'ין-צ'אנג בפרובינציית גאן-סו 5 מתרגלים במשרד הדואר, בעת ששלחו את מכתבי התביעה שלהם. ראה פרטים בכתבה: משטרת גאן-סו עוצרת מתרגלים כדי למנוע מהם לשלוח תביעות פליליות

ב-4 ביוני 2015 עצרו שוטרים מתרגלים במשרד הדואר בדה-יאנג שבפרובינציית סיצ'ואן.

ב-13 ביוני עצרו שוטרים מתרגלים בבתיהם בליאן-יון-גאנג שבפרובינציית ג'יאנג-סו. הם ערכו חיפוש בבתים ובזזו אותם. נמסר שהמתרגלים האלה הגישו תביעות נגד ג'יאנג.

חרף המכשולים וההפרעות, מספר התביעות הולך וגדל בזירות המצוינות בלוחות:

בג'ין-צ'אנג שבפרובינציית גאן-סו- 24 תביעות בדה-יאנג שבפרובינציית סיצ'ואן- 38 תביעות בליאן-יון-גאנג שבפרובינציית ג'יאנג-סו- 26 תביעות.