(Minghui.org)

ב-2 ביוני 2015 שידר רדיו NDR בערוץ 90.3 ריאיון עם המתרגלת יא-קה ג'ואו (Yake Zhou). הריאיון שודר בעת ביקורו של ראש עיריית שנגחאי, האן ג'נג, בפורום העסקים המבורג-שנגחאי שנערך בהמבורג, גרמניה.

בריאיון סיפרה גב' ג'ו-או שחמותה גב' יה ג'ו-לאן (Ye Julan ) נעצרה בביתה בדצמבר 2014, ושבמאי 2015 נגזרו עליה 3 שנות מאסר בפועל.

גב' יה ג'ו-לאן היא מתרגלת פאלון גונג. פאלון גונג (או פאלון דאפא) היא שיטה רוחנית פופולרית הכוללת סדרה של 5 תרגילים עדינים ודוגלת בעקרונות של אמת-חמלה-סובלנות. השיטה נרדפת באכזריות על-ידי המשטר הקומוניסטי הסיני מאז יולי 1999. מתרגלי השיטה נעצרים, נשלחים למחנות עבודה בכפיה, עוברים עינויים, ומשמשים כמאגר איברים חי לסחר שמנהלת המדינה.

כתבים של העיתוניםMorgenpost ו- Wochenblattהמתפרסמים בהמבורג, ראיינו את גב' ג'ו-או בעקבות מעצר חמותה. היא סיפרה כיצד חמותה החלימה כליל מכל מחלותיה זמן קצר לאחר שהחלה לתרגל פאלון גונג.

כמו כן הביעה גב' ג'ואו דאגה, ואמרה שחמותה, כאסירה של המדינה, עלולה ליפול קורבן לקצירת איברים ולסחר האיברים שמנהלת סין.

רקע על המתרגלת שנעצרה

מתרגלת הפאלון גונג יה ג'ו-לאן, לשעבר מהנדסת בתחנת הרדיו של הו-נאן, גרה בשנגחאי ופרשה מעבודתה בגיל 40 עקב מחלת לב ודלקת פרקים. זמן קצר לאחר שהחלה לתרגל פאלון גונג ב-1998, נעלמו מחלותיה לחלוטין.

ב-1999, כשהמפלגה הקומוניסטית הסינית פתחה ברדיפה נגד הפאלון גונג , חילקה גב' יה חומרי מידע על הפאלון גונג. מישהו הלשין עליה לרשויות שעצרו אותה בביתה. בביתה גילו השוטרים 200 עותקים של חומר מידע על הפאלון גונג והשתמש בהם כ"ראיות לפשעה". ב-15 במאי גזר עליה בית המשפט 3 שנות מאסר.