(Minghui.org)

על מתרגל הפאלון גונג ג'אנג ג'ין-קו (Zhang Jinku) נגזרו 5 שנות מאסר בלתי חוקיות בכלא הו-לאן בפרובינציית היילונג-ג'יאנג. עקב העינויים שעבר הוא אינו יכול עוד לדבר.

ב-20 במארס 2015 ביקרו אותו בני משפחתו, אך רק לאשתו הותר לראותו. האסירים נשאו אותו לתוך חדר המבקרים. הוא ניסה לתקשר עם אשתו אך כל מה שיכול היה לומר היה "אה". חרף מאמצים ניכרים שעשה לא היה מסוגל לדבר. כל מה שהם יכלו היה לבכות יחד.

המתרגל ג'אנג ג'ין-קו (Zhang Jinku)

גם בביקור המשפחה בפברואר השנה נישא מר ג'אנג לחדר המבקרים על ידי אסירים. גם במהלך הביקור ההוא הוא לא אמר מילה. מובן מאליו שהמשפחה הודאגה מאוד ממצב בריאותו ופנתה בדרישה לשחררו מסיבה רפואית. סניף "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") בכלא דחה את הבקשה בטענה שהוא לא עומד בדרישות לשחרור מסיבה רפואית.

בני המשפחה פנו למנהלי "משרד 610" בכלא. הם ביקשו לראות גם את מנהל בית החולים של הכלא שהודה שמצב בריאותו של מר ג'אנג ירוד. הוא לא יכול היה לערוב למה שיקרה למר ג'אנג בעתיד. בני המשפחה סיפרו לו שמר ג'אנג נגע בראשו לעתים קרובות במהלך הביקורים ולכן הם מאמינים שסבל מכאבי ראש. הסגל הרפואי הקודם בכלא טען שלמר ג'אנג בעיות נפשיות ומנהל בית החולים של הכלא אמר שזו אפשרות סבירה.

הרקע לרדיפה נגד מר ג'אנג

מר ג'אנג נעצר ב-29 במארס 2013. הוא היה במצב בריאות מצוין. במהלך חקירה הוא הוכה נמרצות ונחשף למגוון עינויים. שיניו יצאו ממקומן והצד השמאלי של בית החזה שלו נפגע. החבלות גרמו לו דלקות בריאות והוא חלה בשחפת.

הוא סירב לוותר על אמונתו בפאלון גונג, לפיכך הורו הסוהרים על האסירים לענות אותו גם כשהיה במצב שלא יכול היה כלל לדאוג לעצמו.

שחזור עינויים: מכות

במאי 2014 התנכלו האסירים למר ג'אנג, הטיחו את ראשו ברצפה, הכו אותו על אוזניו וקשרו אותו למיטה למשך יומיים כשידיו ורגליו קשורות ומקובעות למיטה. בהוראת הסוהרים הם האכילו אותו בצואה ואמרו לו: "הסוהרים היו צריכים לאפשר לנו להכות אותך עד מוות כבר בפעם הקודמת".

מצב בריאותו של מר ג'אנג המשיך להתדרדר ופעמים רבות הגיע עד סף מוות. המשפחה המשיכה שוב ושוב לדרוש את שחרורו מסיבות רפואיות.