(Minghui.org)

במשך יותר מ-4 שנים הסיתה הקבוצה הפרו-קומוניסטית Association Concentric Patriotism (CPA) את חבריה לתקוף ולקלל מתרגלי פאלון גונג שעסקו בהבהרת העובדות על הרדיפה בסין מול בניין 101 בטאי-פיי (מרכז הסחר הפיננסי העולמי). לאחרונה הורה בית הדין העליון בטייוואן ליו"ר הקבוצה הקומוניסטית להתנצל בפומבי בפני הפאלון גונג ולשלם קנס בסכום השווה ל-6,450 דולר אמריקני.

ב-25 באפריל 2015 התנצל יו"ר ה-CPA ג'ואו צ'ינג-ג'ון פומבית בפני אגודת הפאלון דאפא בטייוואן ונשיאה לשעבר הפרופסור לכלכלה צ'אנג צ'ינג-שי. ההתנצלות פורסמה בשני עיתונים מרכזיים בטייוואן: China Times ו- United Daily News.

איש אקדמיה מתחום המשפט: CPA מפיצה הצהרות מוטעות בזדון

לדברי פרופ' הואנג קואו-צ'אנג, פרופ' למחקר ב"אקדמיה סיניקה", מתרגלי פאלון גונג מממשים את זכויותיהם החוקיות לחופש הביטוי כשהם נוקטים במחאה שקטה נגד הרדיפה של השיטה בסין. אולם בשנים האחרונות תוקפים חברי ה-CPA את מתרגלי הפאלון גונג, משפילים אותם ומכפישים את שמם בציבור.

הואנג קואו-צ'אנג, פרופ' למחקר באקדמיה של סיניקה

לדבריו של פרופ' הואנג, הפסיקה האחרונה מעידה על כך שבית הדין מאמין שה-CPA מפיץ בזדון הצהרות מוטעות נגד הפאלון גונג. מר הואנג מקווה שהפסיקה תרתיע את חברי ה-CPA מלהצהיר בעתיד הצהרות המכפישות את הפאלון גונג.

עורכת דין לזכויות אדם: סוף-סוף הצדק נעשה

תרזה צ'ו, הדוברת של צוות זכויות-אדם של הפאלון גונג

תרזה צ'ו, דוברת "צוות זכויות-האדם של הפאלון גונג" מאמינה, שהאירוע מדגיש את הבדלי הגישה בין טייוואן לסין כלפי שיטות רוחניות.

"זו הפעם הראשונה שקבוצה שהיא פרו-מק"ס (מפלגה קומוניסטית סינית) מחוץ לסין נמצאת אשמה בתקיפת מתרגלי פאלון גונג וחייבת להתנצל על כך בפומבי", אמרה צ'ו. "סוף סוף הצדק נעשה למען מתרגלי הפאלון גונג בחו"ל, החשופים להשמצות, תקיפות ושנאה מצד חברי המק"ס".

גב' צ'ו הדגישה שמתרגלי הפאלון גונג ועורכי דינם יעשו כל שביכולתם להגן על זכויות האדם הבסיסיות ועל חופש האמונה של המתרגלים.

"אנו מקווים בכנות שהמדיה הפרו-קומוניסטית, וכן קבוצות שונות ואנשים הפועלים ביחידות לא ימשיכו להפר את החוק", אמר.

פרופ' צ'אנג צ'ינג-שי, לשעבר נשיא אגודת הפאלון דאפא בטייוואן משבח את הפסיקה

"חופש האמונה אינו כולל פגיעה מילולית, השמצת אחרים, או מונע מאנשים להחזיק באמונה שלהם", אמר פרופ' צ'אנג. "ההוראה של בית הדין ל-CPA למחוק את ההצהרות המכפישות שלהם מהרשת, לשלם את הקנס ולהתנצל פומבית, מראה בבירור לחברה מהם באמת חופש ביטוי וחופש אמונה".

"ידידי טיבט": אנשים לא יסבלו מסע הכפשות נגד פאלון גונג

צ'ואו מיי-לי, נשיאת ארגון ידידי טיבט

"בית הדין נתן לחברי הקבוצה הפרו-קומוניסטית אזהרה ברורה להפסיק להכפיש את הפאלון גונג", אמרה צ'ואו מיי-לי, נשיאת ארגון ידידי טיבט בטייוואן. "לאלה הבוחרים להפר את החוק, הפסיקה הזאת אומרת להם שהם יחויבו מיד לשאת באחריות".