(Minghui.org)

בשעה שהמספר הכולל של סינים שפרשו מארגוני המפלגה הקומוניסטית עולה על 200 מיליון, מנהיגים קומוניסטים בוחנים מחדש את המידע של תעמולת המפלגה, ומחפשים מקורות חדשות עצמאיים כדי להתעדכן במה שבאמת קורה בסין.

לדוגמה, היינו עדים לכך שמנהל מקומי ב"משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") צפה בסתר בטלוויזיית NTD, רשת שבסיסה בארה"ב ומשדרת מידע בלתי מצונזר הכולל תמיכה בין-לאומית בפאלון גונג. "משרד 610" הוא ארגון ביטחון של המפלגה שהוקם לצורך רדיפת הפאלון גונג ב-10 ביוני 1999 ומכאן שמו.

נקודת הציון החשובה של 200 מיליון פורשים מהמפלגה הייתה ב-16 באפריל השנה. למחרת היום מתרגלים ראו שיש לאותו בכיר צלחת לוויין פרטית הנדרשת לשם קליטת שידורי הרשת. תוארו הרשמי של הבכיר כוללת אכיפה של הרדיפה נגד מתרגלי הפאלון גונג.. עבודתו דורשת ממנו להוציא לפועל את הוראות "משרד 610" המכוונות לרדוף ולדכא מתרגלי פאלון גונג.

הבכיר בשנות ה-40 לחייו, היה פעיל מאוד בביצוע עבודתו. אולם לאחרונה, נראה שאיבד מיקוד.  מתרגלים שמעו ממקורות פנימיים שהוא צפה בביתו בתכניות NTD ואימתו זאת בביקור אצל האיש.