(Minghui.org)

גל התביעות נגד גי'אנג דזה-מין בגין הרדיפה האכזרית שלו כנגד הפאלון גונג (פאלון דאפא) הולך ומתעצם ברחבי סין (ראה למטה: רקע).

זה גורם להשפעה עצומה בסין ומחוצה לה, במיוחד על אנשים המשרתים בארגוני הביטחון הציבוריים בסין, במשרדי התביעה ובבתי המשפט, המהווים את חוד החנית ברדיפה נגד הפאלון גונג.

דעות משתנות

בשנה שעברה נעצרה מתרגלת מקומית למשך 15 יום משום שסיפרה לאנשים על הפאלון גונג והרדיפה.

לפני כמה ימים מצא מפקד המשטרה המקומית כמה בני משפחה שלה ואמר להם: "מתרגלי פאלון גונג הם אנשים טובים".

הוא הודה שלא צריך היה לכלוא אותם. "היינו רוצים להחזיר את הדברים שלקחנו מביתכם בשנה שעברה", אמר. "כשיזדמן לכם, בואו בבקשה לתחנה לקחת אותם".

"העבירו את מיטב איחולי למאסטר לי"

אחד המתרגלים המקומיים שוחח עם אנשים על הפאלון גונג. הוא פנה למישהו ושאל: "אדוני, האם אתה יודע על 'הפרישה מהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס)? אני יכול לתת לך תוכנה שעוקפת את הצנזורה של חומת האש. בעזרתה תוכל לקרוא מה שקורה באמת בסין וסביב העולם".

להפתעתו, השיב האיש בנימוס: "תודה רבה. כבר התגברתי על  הצנזורה ופרשתי מהמק"ס באינטרנט".

האיש הוסיף: "אני יודע שכל מתרגלי הפאלון גונג הם אנשים טובים. אני מזכיר מחלקת המשטרה בעיר, אבל לא לקחתי חלק ישירות ברדיפת הפאלון גונג. בבקשה העבירו את איחולי למאסטר לי כשיחזור לסין".

גל התביעות זורם קדימה

מתרגל אחר סיפר לקבוצת המתרגלים שלנו על שני האירועים האלה. כולנו מבינים שהשינויים האלה נגרמים עקב התביעות המשפטיות האחרונות של מתרגלים נגד ג'יאנג דזה-מין.

מתרגלים רבים מכינים כתבי אישום פליליים כדי לתבוע את ג'יאנג. יש כאלה שכבר שלחו את תביעותיהם או תלונותיהם לבייג'ינג ויש כאלה שעדיין עסוקים בהכנתם.

ר ק ע

מאז האחד במאי 2015, מתיר החוק בסין להגיש תביעות במקרים פליליים. זוהי מדיניות חדשה, שבעקבותיה בית הדין העליון ערב לרישומי כל התביעות ולהליך הגשתן.

מתרגלי פאלון גונג רבים מממשים כיום את הזכות החוקית החדשה שניתנה להם כדי להגיש תביעה נגד ג'יאנג על אחריותו לרדיפה.

ב-1999, ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית, עקף את חברי הוועדה המתמדת של הפוליטביורו ופתח ברדיפה אלימה נגד הפאלון גונג הנמשכת עד היום. רבים עוברים עינויים בשל אמונתם ואף נרצחים בעבור איבריהם. ג'יאנג הוא האחראי הישיר לראשיתה ולהמשכתה של הרדיפה האכזרית הזאת.

ב-10 ביוני 1999, הקימה המפלגה הקומוניסטית, בהנחייתו האישית של ג'יאנג, גוף ביטחון הפועל מחוץ לסמכויות החוק בשם "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני"). סמכויותיו של גוף זה אינן כפופות לכוחות המשטרה ולמערכת המשפטית והוא פועל ישירות תחת הוראותיו של ג'יאנג בנוגע לפאלון גונג: "להרוס את המוניטין שלהם, לנתק את מקורות ההכנסה הכספית שלהם ולהרוס אותם פיזית".