(Minghui.org)

הציור מתאר מתרגלי פאלון דאפא בסין שנסעו לכפר בהרים מרוחקים כדי להביא בשורות טובות של פאלון דאפא לאנשי הכפר.

בשלט התלוי על עמוד חשמל כתוב: "פאלון דאפא הוא טוב". בסימניות שעל צלע הגבעה כתוב: "אמת-חמלה-סבלנות".

(הציור נשלח לכבוד יום הפאלון דאפא העולמי החל כל שנה ב-13 במאי. ניתן ללחוץ על התמונה להגדלה)