(Minghui.org)

חמישה מתרגלים מג'ינג-ג'ונג במחוז יו-צי שבפרובינציית שאן-שי נעצרו בגל המעצרים של פברואר 2014 שיזם מנהל ביטחון הפנים המחוזי שן ג'יאן-ג'ון. המתרגלים, שתי נשים ושלושה גברים נעצרו משום שהם מתרגלים פאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית השולטת בסין.

משרד התביעה סירב 3 פעמים לטפל בתיקים עקב חוסר בראיות מספיקות. אולם שן, מנהל ביטחון הפנים, פעל לפברק עוד "ראיות" נגד חמשת המתרגלים ובסופו של דבר הצליח להעמידם למשפט ב-28 במאי 2015.

במהלך המשפט הגנו עורכי דינם של החמישה על זכותם על פי החוק הסיני לחופש אמונה בפאלון גונג, ודרשו לזכות אותם ולשחררם. השופט והתובע הציבורי לא הצליחו להפריך את טיעוני ההגנה, אבל סירבו להצהיר שהמתרגלים חפים מפשע.

אחד מעורכי הדין פנה לבית הדין כשהוא אוחז בידיו של אחד המתרגלים, ליו ג'נג-פאנג, פרופ' בקולג' בשנות ה-70 לחייו ואמר: "אתה לא היית צריך לעמוד כאן כנאשם. זוהי טרגדיה ובושה לבתי המשפט של סין".

מחוץ לבית הדין עסקו בלשים בלבוש אזרחי בתחקור עוברים ושבים, במיוחד את אלה הנושאים תיקים. שני בלשים צילמו והקליטו כל אחד שערכו עליו חיפוש.

15 מתרגלי פאלון גונג שהגיעו מהעיר הסמוכה טאי-יואן, כדי לתמוך בנאשמים, נעצרו אחרי שהשוטרים מצאו חומרי מידע לגבי הפאלון גונג בתיקיהם. הם הוכנסו לאוטובוס מלא בשוטרים מזוינים שהמתין במקום. ראה

שן, שתזמר את כל המעצרים, צעק לעבר המתרגלים העצורים: "כבר עצרתי את כל המתרגלים מיו-צי ואתם מטאי-יואן אינכם רצויים כאן". הוא המשיך והתרברב שמשפטם של חמשת המתרגלים הוא "נוצה חשובה בכובעו" (אבן דרך במוניטין ובקריירה שלו).

15 המתרגלים מטאי-יואן שוחררו לאחר שכפו עליהם לכתוב הצהרות לוויתור על אמונתם. ראה: "15 מתרגלי פאלון גונג נעצרו כי באו למשפט של מתרגלים עמיתים". חמשת המתרגלים נותרו כלואים עדיין.