(Minghui.org)

15 מתרגלי פאלון גונג מהעיר טאי-יואן שניסו להיכנס ב-18 במאי למשפטם של חמישה מתרגלים עמיתים [שגם הם נעצרו ללא עילה חוקית].

המשפט שנערך בבית הדין המחוזי יו-צי היה השימוע השני במשפט שהושהה מאז ה-30 באפריל. בכל אזור בית הדין התפרסו כוחות ביטחון פנים ובלשים בבגדים אזרחיים.

מתרגלים שניסו להיכנס פנימה עברו חיפוש על גופם. מי שנמצא אצלו חומרי מידע על פאלון גונג נעצר ונלקח למשאית משטרה עליה שמרו יותר מ-20 שוטרים חמושים.

15 מתרגלים נעצרו ונלקחו לאחר מכן לתחנת המשטרה ג'ין-לון.

המתרגלים פנו למפקד כוחות ביטחון הפנים וסיפרו לו את העובדות על הפאלון גונג ומדוע הרדיפה אינה חוקית. הם ביקשו ממנו לא לעצור אזרחים חפים מפשע רק בשל אמונתם הרוחנית. המפקד סירב להאזין להם.

הוא פנה למחלקת המשטרה לקחת את המתרגלים, אבל אף אחד לא הגיע במשך שעות אחדות. הוא הורה למתרגלים לכתוב הצהרה בה הם מוותרים על אמונתם בפאלון גונג, ושחרר אותם בשעה 1:00 לפנות בוקר.