(Minghui.org)

על מתרגלת הפאלון גונג צווי שי-פן (Cui Xifen), סבתא מטיאן-ג'ין, נגזרו ארבע וחצי שנות מאסר בכלא ב-30 באפריל השנה. בית הדין לא טרח ליידע את משפחתה אלא שבועיים לאחר מכן, יום לפני העברתה לכלא הנשים בטיאן-ג'ין ב-13 במאי.

"פשעה" היחיד של גב' צווי היה תרגול בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המפלגה הקומוניסטית בסין. גב' צווי היא מתרגלת ותיקה מזה 14 שנים. היא לא הפסיקה אף פעם לספר לאנשים כיצד עזר לה הפאלון גונג לשוב לבריאותה ולהפוך לאדם מתחשב עם ראש פתוח יותר.

פעולה פשוטה זו הובילה למעצרה ב-15 באפריל 2014. סוכני משרד ביטחון הפנים וחברי ועדת השכונה פרצו לביתה, עצרו אותה והחרימו 3 מדפסות, מחשב, טלפון נייד, עשרות ספרי פאלון גונג וכסף מזומן. גב' צווי הועברה למרכז המעצרים במחוז נאן-קאי, שם הייתה כלואה עד העברתה לכלא הנשים במאי השנה.

נכדה הצעיר של גב' צווי שואל כל הזמן היכן סבתא.