(Minghui.org)

ב-27 באפריל 2015 הועמד מתרגל הפאלון גונג פאנג יואו (Pang You) למשפט על הפצת תקליטורי מידע על הפאלון גונג. הרשויות האשימו אותו ב"ערעור יישום החוק", האשמה מפוברקת המאפשרת לתבוע מתרגלי פאלון גונג באופן בלתי חוקי.

המשטרה פברקה דו"ח חקירה מזויף שהגישה לשופט בית הדין המחוזי הואנג-לונג בפרובינציית שאן-שי. מר פאנג הצהיר שהדו"ח מזויף משום שהוא מעולם לא הודה במהלך חקירתו בביצוע כל פשע.

מר פאנג יואו ומשפחתו

 מר פאנג מבייג'ינג נעצר ב-5 בדצמבר 2014 כשביקר את שותפו לעסקים בפרובינציית שאן-שי. ראה פרטים ב-Beijing Man Arrested in Shaanxi Province for Talking About Falun Gong. מישהו הלשין עליו למשטרה לאחר ששמע אותו מדבר על הרדיפה נגד הפאלון גונג.

הוא נעצר והועבר למחרת למרכז המעצרים הואנג-לונג. יותר מ-100 איש חתמו על עצומה לשחרר אותו ולתרגל את זכותו לתרגל פאלון גונג. ראה פרטים ב-Beijing Citizens Call for the Release of Falun Gong Practitioner

מר פאנג הואשם בהפצת תקליטורי מידע של הפאלון גונג בחניית המלון בשאן-שי במהלך שהותו שם. בצילומי הווידיאו של המלון לא נראתה תמונה של מר פאנג מחלק תקליטורים ואף לא נמצאו טביעות אצבעותיו עליהם. הראייה היחידה שהוגשה היא הודאה מזויפת באשמה.

התובע ביקש משני חוקרי המשטרה לתת עדות. בעדותו של השוטר הראשון לא נמצאה התאמה בין האירועים והזמן לבין הנאמר במסמך המזויף. השוטר השני היה אפילו פחות מהימן מקודמו בעדותו. מר פאנג התערב ושאל אותו ישירות: "אמור בכנות, האם באמת פגשת בי אי פעם בחייך? אני לבטח לא ראיתי אותך מעולם בעבר".

התובע השתמש במכתבים האישיים שקיבל מר פאנג במהלך כליאתו כראיות נגדו.

עורך דינו ומשפחתו מבייג'ינג נסעו יותר מ-1000 קילומטר למחוז הואנג-לונג למשפט. בבוקר ה-26 באפריל נכנסו שוטרים למלונם וערכו חיפוש בחפציהם ללא כל צו חיפוש.

מר פאנג עבד בזמנו כמנהל תכנון הכפר אאו-יון במחוז צ'או-יאנג בבייג'ינג. הוא היה כלוא פעמיים במשך 12 שנים בסיכום כללי, על שסירב לוותר על אמונתו בפאלון גונג. ראה פרטים ב- After Eight Years of Unjust Imprisonment, Mr. Pang You Is Again Wrongly Sentenced to a Further Four Years in Prison

הוא עבר עינויים חמורים בכלא באמצעות כפיתת רגלים וידיים בצורה הדוקה במתקן הדומה לכותונת משוגעים, כדי להעצים את כאביו עם כל תנועה.