(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג ג'ואו צ'ו-מינג מת ב-17 במארס 2015 בגיל 71. על מר ג'ואו נגזרו 3 שנות מאסר בכלא נאן-צ'אנג משום שסירב לוותר על אמונתו בפאלון גונג. בשנת 2010 אושפז בבית החולים של הכלא במשך ארבעה חודשים, בהם כפו עליו לקחת סמים בלתי ידועים. בריאותו החלה להתדרדר והמשיכה כך לאחר שחרורו. קיים חשד שהסמים שקיבל תרמו למצבו המתדרדר של מר ג'ואו ולבסוף למותו.

אף על-פי שאושר לו שחרור מסיבות רפואיות בעודו בכלא, שלחו אותו רשויות הכלא לבית החולים של הכלא באוגוסט 2010 למשך ארבעה חודשים. רק בדצמבר 2010 הוא שוחרר לביתו.

אחרי שחרורו סבל מר ג'ואו מחוסר תיאבון ועייפות מתמשכת. הוא הזיל רוק מהפה ולא שלט על צרכיו. לעתים קרובות שוטט בחוץ באמצע הלילה. בהדרגה, גופו הפך משותק. הוא רותק למיטה והיה מאבד את הכרתו לעתים קרובות. הוא רזה מאוד וסבל מקשיים בדיבור.

רקע לכליאתו בכלא נאן-צ'אנג

מר ג'ואו מהעיר שין-יו בפרובינציית ג'יאנג-שי עבד במפעל למכניקה צ'אנג-הונג. הוא נעצר מספר פעמים ללא עילה חוקית במהלך הרדיפה נגד הפאלון גונג. מעצרו הבלתי חוקי האחרון היה בדצמבר 2007 כשחילק חומרי מידע החושפים את הרדיפה. אחרי שישה חודשים במרכז מעצרים הועבר לכלא נאן- צ'אנג. משפחתו לא קיבלה הודעה על גזר הדין.