(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג ג'ואו יון-ג'ו, חקלאי מגואנג שבפרובינציית סצ'ואן מת לפתע בעודו כלוא לתקופה של שלוש וחצי שנים על חשיפת הרדיפה נגד הפאלון גונג.

רשויות כלא ג'יא-ג'ואו טענו, מבלי לערוך ניתוח שלאחר המוות, שהוא מת מאוטם שריר הלב. למר ג'ואו לא הייתה היסטוריה רפואית של בעיות בלב. 20 יום קודם לכן, כשדיבר עם משפחתו בטלפון, הוא נשמע בסדר.

שלוש שנים קודם לכן, מת באותו כלא מתרגל נוסף, שו לאנג-ג'ואו, שהיה בזמנו שוטר מצטיין. ראה: השוטר המצטיין שו לאנג-ג'ואו מת בכלא בנסיבות מחשידות

בערך באותן זמן שמר ג'ואו נפטר, התגלו אצל מתרגל נוסף שהיה כלוא שם, פרופ' לי יאן-ג'ון סימפטומים של הרעלה: שיניו הפכו שחורות. ראה פרטים בכתבת המקור  :  Additional Persecution News from China – June 11, 2015

בהתחשב בעובדות הידועות לגבי היחס של הכלא למתרגלי פאלון גונג, חשדה משפחתו של מר ג'ואו שהעלימו ממנה את העובדות האמיתיות, וניסתה לחקור אצל רשויות הכלא. שאלות המשפחה נותרו ללא מענה.

המשפחה לא יכלה לראות את מר ג'ואו בפעם האחרונה בחייו

ב-1999, שישה חודשים לאחר שהחל מר ג'ואו לתרגל פאלון גונג, הוא החלים מדלקת פרקים וסרטן הכבד. לאחר שזכה לחיים מחודשים, ניצל מר ג'ואו כל הזדמנות לספר לאנשים שהרדיפה שהמשטר מנהל נגד השיטה מאז 1999 היא שגויה. הוא נעצר ב-31 באוקטובר 2012 ובביתו נערכו חיפוש וביזה.

ללא ידיעת משפחתו גזר עליו בית הדין המקומי שלוש וחצי שנות מאסר. כששכרה משפחתו עורך דין להגיש ערעור על גזר הדין איימו עליהם פקידי בית הדין. ראה פרטים בכתבת המקור: Court Threatens Family for Hiring Defense Lawyer . בית דין הביניים שטיפל בערעור, אישר את גזר הדין הבלתי חוקי של בית הדין המקומי והורה שמר ג'ואו ימלא עד תום את תקופת מאסרו בכלא ג'יא-ג'ואו.

ב-10 במאי, יום לפני מותו, קיבלה המשפחה הודעה טלפונית מהכלא שהוא הועבר לבית חולים לטיפול חירום במרחק 160 קילומטר. מאחר שהיה זה יום ראשון, הם לא יכלו להגיש בקשה לרשויות לבקר את מר ג'ואו, כנדרש מהכלא. למחרת בבוקר הודיעו להם רשויות הכלא שהוא נפטר.

בני המשפחה מיהרו לבית החולים והגיעו לשם אחר הצהריים. הם ראו את גופתו בחדר המתים. הם לא קיבלו דו"ח נתיחה לאחר המוות ולא נענו על שאלותיהם הנוגעות לחשד בדבר מותו הבלתי טבעי של מר ג'ואו.