(Minghui.org)

במחצית הראשונה של 2015 מינואר ועד יוני נעצרו 2,539 מתרגלי פאלון גונג בסין. על 430 מהם גזרו עונשי מאסר. המקרים מתפרסים על 30 פרובינציות, אזורים אוטונומיים ורשויות מקומיות בשליטה ישירה של הממשלה המרכזית. בראש רשימת המעצרים עומדת פרובינציית שאן-דונג עם 379 מעצרים (ו- 51 גזרי דין). במקום השני פרובינציית ליאו-נינג עם 248 מעצרים ו-115 גזרי דין. אחריה פרובינציית ג'י-לין עם 194 מעצרים.

המתרגלים העצורים והכלואים מגיעים מכל שדרות החיים ובכלל זה שוטרים, תובעים, מהנדסים, פרופסורים, בכירי ממשל ועקרות בית.

טבלאות 1 ו-2 מראות את פריסת המעצרים ומקרים בהם ניתנו גזרי דין, בפרובינציות וברשויות המקומיות בהן מספר המקרים הגדול ביותר.


טבלאות 1 ו-2 (המקור אתר מינג-הווי)

כלואים ומעונים

רבים מהמתרגלים שנעצרו עברו עינויים וסחטו מהם כסף. להלן כמה דוגמאות.

לו ג'ין-יו פרופ' בקולג' מהעיר בה-שין בפרובינציית ליאו-נינג נעצר ב-13 באפריל 2015 בשן-יאנג. במעצר, בתחנת משטרת הואנג-צ'נג שפכו השוטרים אבקת פלפל לתוך גרונו. כעת הוא כלוא במרכז המעצרים בשן-יאנג. לפני מעצרו האחרון היה פרופ' לו כלוא בכלא ליאו-נינג במשך 8 שנים מ-2002 עד 2009. הוא סבל שם ממכות חמורות, היה כבול למיטת ברזל, האכילו אותו בכוח ובכפייה, חשמלו אותו באלות מחשמלות ומנעו ממנו שינה.

מא פו-ג'יאן מהעיר דזי-בו בשאן-דונג נעצר באחד במאי על ידי שוטרי תחנת העיירה גואו-לי. הוא כלוא כעת במרכז המעצרים במחוז הואן-טאי. במשך 4 ימים היה קשור למיטת הברזל. הוא החל בשביתת רעב כדי למחות על הרדיפה והואכל בכוח ובכפייה. שוטרים ממרכז המעצרים סחטו מאשתו 2,000 יואן.

דו שי-שאן מהעיר הן-שווי בפרובינציית הה-ביי נעצר ב-4 במאי על ידי משטרת מחוז גו-צ'נג ונכלא במרכז מעצרים. אחד השוטרים בשם ג'אי הונג-ג'ון איים על משפחתו של דו שישלח את דו למשפט ויקצוב את עונשו אם לא יקבל כסף. המשפחה הציעה לו 20,000 יואן אבל ג'אי סירב בטענה שזה לא מספיק. המשפחה העלתה את הסכום ואף נתנה לו מתנות נוספות בשווי 100 אלף יואן. דו שוחרר לאחר מכן.

עונשי מאסר ביוני 2015 נעו בין 3 ל-8 שנים

טבלה 3 מראה אורכם של 82 עונשי מאסר של מתרגלים שנגזרו ביוני 2015. הם נעים בטווח של 3 עד 8 שנים עם ממוצע של 4 שנים. על 45 אחוז מהמתרגלים גזרו 3 שנים. פרובינציית ליאו-נינג עומדת בראש עם 22 גזרי דין, אחריה פרובינציית סצ'ואן עם 17 מקרים ושאן-דונג במקום השלישי עם 13 מקרים.

טבלה 3 (מקור: אתר מינג-הווי)

תמונות של כמה מתרגלים שנשפטו וקיבלו גזרי דין למאסר

לי מינג-גֶ'ה, מהנדס בכיר מאן-שאן בפרובינציית ליאו-נינג שנגזרו עליו 3 שנים ו-6 חודשים

צֶ'ן ג'ונג-שואן מפקד משטרה בכיר לשעבר מהווי-נינג בפרובינציית גאן-סו שנגזרו עליו 6 שנים

יֶה שאו-שואה בם 69 מגווי-יאנג בפרובינציית גווי-ג'ואו שנגזרו עליו 8 שנים

צֶ'ן יינג-הוּאה משי-ג'יה-ג'ואנג שנגזרו עליה 4 שנים

וואנג שין-מין בן 66 אגרונום בכיר ממודאן-ג'יאנג בפרובינציית היילונג-ג'יאנג שנגזרו עליו 14 שנים בכלא באוקטובר 2003 . בינואר 2014 התפתחה אצלו מחלה קשה עקב העינויים בכלא והוא שוחרר מפאת מחלה ביוני 2014. בעודו חולה שלחה אותו המשטרה המקומית חזרה לכלא ב-4 ביוני 2015.