(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג דזואו שיו-יון (. Zuo Xiuyun ) הייתה צריכה להשתחרר מהכלא ב-15 ביוני 2015. כמה עשרות מתרגלים מקומיים באו לקחת אותה מכלא הנשים בפו-ג'יאן, אך לא ראו אותה בין האסירות שהשתחררו.

המתרגלים הבחינו בגי'פ שחור שהגיע ובו ארבעה נוסעים, ביניהם סגן מנהל סניף יונג-אן של "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") וחברי ועדת השכונה. הם עצרו את גב' דזואו מיד עם שחרורה.

מתרגלים הציגו שלט בכניסה לכלא עליו כתוב: "גב' דזואו שיו-יון, באנו לקחת אותך הביתה". הם הבהירו לסוהרים במקום את האמת לגבי הפאלון גונג, סיפרו להם על הרדיפה ועל כך שגב' דזואו הייתה כלואה ב-16 שנים האחרונות של הרדיפה במשך שתים עשרה וחצי שנים רק בגלל אמונתה בפאלון גונג. הסוהרים הקשיבו אך פנו לדרכם.

מתרגלים מחזיקים בשלט בפתח בית הסוהר

מכונית משטרה ובה ארבעה שוטרים הגיעה למקום. הם אסרו על המתרגלים להחזיק בשלט.

הג'יפ עזב את מתחם הכלא מלווה בסוהרים ובשוטרים. גב' דזואו הייתה מוקפת בסוכני "משרד 610" וסוכנים נוספים. המתרגלים נגשו לברך אותה, אבל הסוכנים והשוטרים הכניסו אותה במהירות לג'יפ, לפני שהספיקה לומר משהו.

שער בית הסוהר לנשים בפו-ג'יאן

גב' דזואו הייתה מורה בגן ילדים בעיר יונג-אן. אחיה נשלח ל-6 שנות מאסר בכלא בשל כך שתרגל פאלון גונג. היא ניסתה לשחררו, אך במקום זאת נעצרה ונגזרו עליה 3 וחצי שנים בכלא הנשים בפו-ג'יאן בשנת 2011. כפי שצוין, ביום שחרורה נלקחה משם על ידי סוכני "משרד 610".

מידת הרדיפה שסבלה אינה ידועה משום שבמהלך מאסרה לא הרשו לבקר אותה. ידוע רק שחייה היו בסכנה כששבתה רעב, ושהיא הייתה מאושפזת לזמן ארוך. ראה פרטים בכתבת המקור Kindergarten Teacher Ms. Zuo Xiuyun Tortured at the Fujian Women's Prison. אמה נפטרה באפריל 2015 ולא זכתה לראות את בנה ובתה משום ששניהם היו כלואים.