(Minghui.org)

תיאור התמונה: אב ובתו מקשיבים למתרגלת פאלון גונג, המסבירה את הרעיון של פרישה מארגוני המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) למען עתיד טוב יותר. המתרגלת מצביעה על שלט שעליו כתוב "השמים מברכים את סין", "פורשים מארגוני המק"ס" ו"קריסת המק"ס זה צו השמים"

אצל אמנים סינים נהוג לכתוב שיר המלווה את ציוריהם. למטה הוא שיר של האמן.

גלגל ההיסטוריה פותח עוד שנה, הארץ השמימית מכוסה בערפיח, פגומה ואכולה; מהומות פוליטיות בזו אחר זו, לאנשים לא אכפת דבר מלבד כסף.

החיים קצרים עם מעט אושר, אנא הקשיבו לעצתי הכנה: התרבות הסינית העתיקה הגיעה מהשמימי, בודהיזם, קונפוציוניזם וטאואיזם עברו דרך הדורות.

גיבורים הופיעו שושלת אחר שושלת, בורכו על ידי השמים וטופחו על ידי הארץ; חוץ מזו הנוכחית, הקומוניזם משפיל את הציוויליזציה הזאת.

הוזים, נודרים ללכת אחר השד, לא מודעים לדרקון הרשע האדום על הנתיב ללא חזרה; קריאה חומלת מהאלוהי, המנסה להציל את אלה שירדו מארמגדון.

כשהם סובלים בעולם הארצי הזה חיים אחר חיים, חום ליבם של המתרגלים ממיס את ההשמצה המאיימת; לא עוד תלונות על ציפייה אין סופית ללא תקווה, עתיד בהיר ממתין ברגע שיתנתק הקשר עם המפלגה.