(Minghui.org)

ככל שהרדיפה נמשכת, מתרגלי פאלון גונג מחפשים דרכים יצירתיות ליידע אנשים לגבי הפאלון גונג ולחשוף את הרדיפה האכזרית נגדם. חרף סכנת מעצר, המתרגלים תולים שלטים וכרזות כדי לעורר מודעות על הטוב של הפאלון גונג ועל אכזריות הרדיפה. לאחרונה הופיעו ברחובות ראשיים, בצמתים ובמרחבים ציבוריים אחרים בצפון מזרח סין, בטיאן-ג'ין, שן-גֶ'ן, במונגוליה התיכונה ובגווי-ג'ואו כרזות על הפאלון גונג ועל המאמצים להביא לדין את ג'יאנג דזה-מין, לשעבר מנהיג המפלגה הקומוניסטית הסינית שיזם את הרדיפה נגד הפאלון גונג ב-1999. ההאשמות כוללות גם את הקמת "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") שגי'אנג העניק לו את הכוח לעקוף את המשטרה והמערכת המשפטית כדי להוציא לפועל את מדיניות הרדיפה שלו.

במשך 16 השנים האחרונות אומתו מקרי מוות של אלפי מתרגלי פאלון גונג שמתו כתוצאה ישירה של הרדיפה. נראה ששיעור המוות הריאלי גבוה בהרבה, מפני שמידע כזה עובר צנזורה הדוקה בסין.

לאחרונה הופיעו כרזות ושלטים המיידעים את הציבור לגבי המאמצים להביא לדין את ג'יאנג דזה-מין ואת מספר התביעות הפליליות שהגישו נגד ג'יאנג במשרד התביעה העליון ובבית הדין העליון בסין. התביעות הפליליות מאשימות את ג'יאנג בכליאה בלתי חוקית, שלילת הזכות המעוגנת בחוקה לחופש אמונה לאזרחים, ניצול לרעה של כוח השלטון ועוד פשעים רבים.

כרזות בדאן-דונג, בפרובינציית ליאו-נינג

כרזות בצ'אנג-צ'ון, בפרובינציית ג'י-לין

מדגם מייצג של 5 כרזות על פשעיו של ג'יאנג דזה-מין

מדגם מייצג של 3 כרזות על הפאלון גונג

כרזות בשן-יאנג, בפרובינציית ליאו-נינג

מדגם מייצג של 4 כרזות על פשעיו של ג'יאנג דזה-מין

כרזות בשן-ג'ן

מדגם מייצג של 2 כרזות המתארות את פשעיו של ג'יאנג דזה מין ברדיפה נגד הפאלון גונג

כרזות בג'י-לין

מדגם מייצג של 4 כרזות על הפאלון גונג


מדגם מייצג של 4 כרזות לעידוד פרישה מהמק"ס

כרזות במונגוליה התיכונה

מדגם מייצג של 2 כרזות על פשעיו של ג'יאנג דזה-מין

 

כרזות בגווי-ג'ואו

מדגם מייצג של 8 כרזות על פשעיו של ג'יאנג דזה-מין

 

כרזות בטיאן-ג'ין

מדגם מייצג של 2 כרזות על פשעיו של ג'יאנג דזה-מין