(Minghui.org)

ב-29 ביולי 2015 חבר הקונגרס האמריקני ג'וזף קראולי (Joseph Crowley), הנציג הרפובליקני של קווינס והברונקס, האיץ במחלקת המדינה האמריקנית לעזור להציל מתרגלת פאלון גונג הכלואה בפרובינציית היילונג-ג'יאנג.

המתרגלת היא מנג ג'או-הואה. בתה, סון יינג, היא תושבת ארה"ב ומתגוררת באזור הבחירה של קראולי. גב' מנג נחטפה מביתה ב-16 ביולי 2015. באותו היום נעצרו עוד מתרגלים אחדים בפעולה מתואמת שאורגנה על ידי ה-PLAC- הוועדה הפוליטית משפטית שפיקחה על המעצרים במחוז סווי-לינג.

כיוון שקיים חשש שהיא מעונה, או אף עלולה להיות קורבן של קצירת איבריה בכפייה בעודה בחיים, האיץ חבר הקונגרס קראולי במחלקת המדינה האמריקנית ובשגרירות סין לטפל במקרה בדחיפות ולנקוט בכל האמצעים הנחוצים להבטיח את בטחונה של גב' מנג.

לדברי סון יינג, אמה נעצרה תחילה על ידי המשטרה למשך כמה ימים. המשטרה לא הודיעה למשפחה על מקום הימצאה. היא הועברה בחשאי למרכז המעצרים במחוז האי-לון.

גב' מנג פתחה בשביתת רעב כדי למחות על מעצרה הבלתי חוקי. המשטרה העבירה אותה חזרה למרכז המעצרים במחוז סווי-לינג, שם ההיא מוחזקת מאז.

הרשויות המקומיות ניצלו את מעצרה כדי לסחוט כסף מהמשפחה. ב-30 ביולי איים מפקד הביטחון הציבורי במחוז על בעלה של גב' מנג והחרים את חפציה האישיים ללא כל צו חיפוש.

עוד 7 מתרגלים נוספים נעצרו בגל המעצרים המתוזמן.

בזמן כתיבת המאמר גב' מנג ושאר המתרגלים עדיין עצורים ב-3 מרכזי מעצר שונים.