(Minghui.org)

בעיר חארבין נעצרו באופן בלתי חוקי שלושה מתרגלי פאלון גונג בהוראת משרד ביטחון-הפנים. ההוראה יצאה לתחנות המשטרה שהתבקשו לפעול נגד מתרגלי פאלון גונג המגישים תביעות פליליות נגד ג'יאנג דזה-מין, לשעבר נשיא המשטר הקומוניסטי הסיני ויוזם הרדיפה נגד מתרגלי הפאלון גונג.

מתרגל הפאלון גונג יו ג'ואן יואן נעצר ל-10 ימים

ב-28 באוגוסט 2015 פרצו 5 שוטרים לביתו של מר יו בעיירה שין-הואה. השוטרים דרשו הסבר לתביעה ששלח נגד ג'יאנג. מר יו ואשתו סיפרו להם מהן הסיבות לתביעה והזהירו אותם לבל יציקו לאזרחים שומרי חוק. השוטרים הסריטו אותם במצלמת ווידיאו, כך גם אשתו של מר יו שצילמה את השוטרים. השוטרים ניסו ללא הצלחה להחרים את המצלמה.

אשתו של מר יו התנגדה למעצר. מר יו נלקח מביתו למרכז המעצרים אשנג, שם היה כלוא במשך 10 ימים.

מתרגלת הפאלון גונג מואו שו-צ'ין נעצרה למשך 7 ימים

גב' מואו שו-צ'ין, מורה במקצועה נעצרה בבית ספרה ב-28 באוגוסט, היום הראשון ללימודים. היא נלקחה לתחנת משטרת אצ'נג ומשם הועברה למרכז המעצרים בחרבין.

למשפחתה נמסר שהיא נעצרה ל-7 ימים משום שהגישה תביעה פלילית נגד ג'יאנג.

מתרגל הפאלון גונג פאן צ'ן מהעיירה שין-הואה נעצר בביתו ב-31 באוגוסט 2015. הפרטים לגבי מעצרו אינם ידועים.

אלו רק מעט ממקרי המעצר והכליאות הנערכים בסין בתגובה על כך שאזרחים מגישים תביעות לבית המשפט העליון כנגד ג'יאנג זמין.

רקע

ב-1999 עקף ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית, את חברי הוועדה המתמדת של הפוליטביורו ופתח ברדיפה אלימה נגד הפאלון גונג הנמשכת עד היום. רבים מעונים בשל אמונתם ואף נרצחים בעבור איבריהם. ג'יאנג הוא האחראי הישיר לראשיתה והמשכה של הרדיפה האכזרית הזאת.

תחת הנחייתו האישית הישירה, הקימה המפלגה הקומוניסטית ב-10 ביוני 1999 גוף ביטחון הפועל מחוץ לסמכויות החוק בשם "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני"). הארגון עקף את כוחות המשטרה והמערכת המשפטית כשהוא פועל ישירות תחת הוראותיו של ג'יאנג בנוגע לפאלון גונג: "להרוס את המוניטין שלהם, לנתק את מקורות ההכנסה הכספית שלהם ולהרוס אותם פיזית".

החוק הסיני מתיר לאזרחים להיות תובעים בתביעות פליליות, ומתרגלים מנצלים כיום את זכותם זאת להגיש תלונה פלילית נגד הדיקטטור לשעבר.