(Minghui.org)

נזירה טייוואנית בשם פא יון ( Fa Yun או: Fayun ) שולחת מכתבים לאנשים ולמוסדות כשהיא משתמשת ללא רשות בשם של מר לי הונג-ג'י ובשם אתר הפאלון דאפא (FalunDafa.org) ואתר ה- Shen Yun Performing Arts. בין הנמענים של מכתביה יש סוכנויות ממשלתיות וקבוצות דתיות במספר ארצות, כולל בית המשפט הבינ"ל הקבוע לבוררות. היא גם דיברה עם קבוצות שונות בשעה שהיא מחזיקה בידיה ספרים של פאלון דאפא.

ידוע שהיא הלכה למָטֶה השן יון והטרידה את חברי הלהקה. לאחר שהיא דווחה למשטרה ונלקחה על ידיה, היא הצליחה לחזור פעמים רבות, ועשתה סצנה מול השער.

הדיבור וההתנהגות שלה, הן בעל-פה והן בכתב, הם אגרסיביים מאוד, ומובילים לחשד שהיא אולי חולת-נפש. אבל לאנשים מסוימים המילים שלה יישמעו אולי כמשכנעות ונוגעות.

הטיפוח בפאלון דאפא מבוסס על אמת-חמלה-סובלנות, ואילו דיבורה והתנהגותה של פא יון מראות שהיא אינה מתרגלת של פאלון דאפא. הזמן שלנו מוגבל. אנחנו מקווים שכל המתרגלים יטפחו את עצמם היטב, מה שירגיע את הסביבה החיצונית. מההיבט של עזרה למאסטר לתקן את הפא, מתרגלים צריכים לשפר את השין-שינג שלהם ולשים קץ להפרעה מצד אנשים כאלה ומקרים כאלה.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתבוע את אלה העושים שם רע למר לי הונג-ג'י ולפאלון דאפא, ומפירים את זכויותיהם על פי חוק.

הנהלת מערכת מינג-הווי

20 בספטמבר 2015.