(Minghui.org)

ב-11 בספטמבר 2015 התקיים יום הפעילויות השנתי של סטודנטים באוניברסיטת קולומביה שבעיר ניו יורק. ביתנים ולוחות תצוגה הועמדו במתחם שבין לואו פלאזה לספריית בטלר. יותר מ-300 ארגוני סטודנטים ובכלל זה מועדון הפאלון גונג, השתתפו באירוע שנועד לקדם בברכה את הסטודנטים החדשים. עשרות סטודנטים ומרצים השאירו את פרטיהם והביעו רצון ללמוד פאלון גונג.


סטודנטים עוצרים ליד שולחן מועדון הפאלון גונג לשוחח ולהביט בשלטים

מועדון הפאלון גונג הציג מידע באנגלית ובסינית. רבים עצרו להביט בתמונות המראות מתרגלי דאפא בכל העולם מתרגלים ביחד.היו סטודנטים ששמעו על כך שהתעמולה של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) משמיצה את הפאלון דאפא. אחד מהם שאל האם זה משום שהפאלון דאפא הוא ארגון פוליטי. אחת המתרגלות הסבירה לו שלפאלון גונג אין שום אג'נדה פוליטית וסיפרה מדוע רודפת המק"ס את מתרגלי השיטה.

סטודנטים סינים רבים היו מופתעים לראות מועדון פאלון גונג באירוע וצילמו תמונות. חלקם נראו סקרנים אבל לא התקרבו לשולחן.

אחת המתרגלות ניגשה אליהם ונתנה להם עלון מידע, ואחד מהם שאל: "למה מתרגלי פאלון דאפא מציתים את עצמם?" המתרגלת הסבירה לו שהם לא מציתים את עצמם כלל, וש"ההצתה העצמית" שכביכול אירעה בכיכר טיאננמן ב-2001 הייתה אירוע שבוים על ידי המק"ס כדי שאנשים יפחדו מהפאלון גונג וכדי להצדיק את הרדיפה של אנשים חפים מפשע.

לאנשים רבים הייתה זו הזדמנות לגלות שתרגול בפאלון גונג מצוין לבריאות ולכושר והם השאירו את פרטיהם כדי ללמוד את התרגול.