(Minghui.org)

דיסלדורף בירת נורדריין-ווסטפליה, המדינה הצפופה ביותר בגרמניה, מפורסמת בירידי הסחר והאופנה שלה. במהלך עצרת בדאון טאון שהתקיימה ב-8 באוגוסט 2015 מתרגלי פאלון גונג הניפו שלטים וחילקו לעוברים ושבים מידע על התביעות האחרונות שהוגשו נגד ג'יאנג דזה-מין המואשם ברדיפה נגד הפאלון גונג. כמה מהתובעים דיברו בעצרת, כשהם מתארים את ההתעללות שחוו בשל אמונתם.

עצרת בדיסלדורף ב-8 באוגוסט 2015- לעורר מודעות לתביעות נגד ג'יאנג דזה-מין

עוברים ושבים מבקשים עוד מידע לגבי הרדיפה וחותמים על עצומה לתמיכה במתרגלים התובעים את ג'יאנג

עינויים במשך 15 ימים רצופים ללא שינה

"יותר מ-146,000 תביעות פליליות הוגשו נגד ג'יאנג ושלי נמצאת ביניהן", אמרה לי ג'ון, מתרגלת פאלון גונג שנעצרה 4 פעמים, נשלחה פעמיים למחנה העבודה בכפייה הידוע לשמצה מא-סאן-גי'אה ופעם אחת עונתה במשך 15 יום רצופים ללא שינה.

"אחרי שנשלחתי למחנה העבודה בכפייה דא-ליאן באוגוסט 2003, הסוהרים אילצו אותי לעמוד ללא תזוזה, בשקט וללא שינה במשך זמן ארוך. בפעם הראשונה זה קרה במשך 3 ימים. בפעם השנייה במשך 7 ימים ובפעם השלישית במשך 15 ימים רצופים במעצר מבודד".

במהלך אותם ימים, היה עליה לאכול בכלוב מתכת, שם עברה עינויים, מבלי שהרשו לה להשתמש בשירותים. "הסוהרים ביקשו מהאסירות לשמור עלי והורו להן להכות אותי כמה שירצו בכל פעם שאעצום את עיניי".

רגליה של גב' לי התנפחו בצורה חמורה, פניה נעשו סגולות והשחירו עקב העינויים. כשראו שאינה יכולה לעמוד עוד על רגליה, כפתו הסוהרים את ידיה אל פינות הכלוב למעלה כדי שתישאר בעמידה. "רק אחרי שראו אותי מעוותת ומצולקת, התירו לי הסוהרים סוף סוף לישון שעתיים ביום". לאחר מכן שוטר צעיר בשם סון לולו כפת את ידיה לצינור החימום קרוב לתקרה. "הייתי תלויה כך גבוה במשך זמן ארוך כששתי רגליי לא נוגעות ברצפה. הכבלים חתכו בבשרי בכאב נורא".

בזמנים שלא עברה עינויים כאלה, היה עליה לבצע עבודת פרך במשך 13 עד 14 שעות לפחות ביממה. "ג'יאנג [זמין] גרם עצב לעשרות מיליוני מתרגלים חפים מפשע ומשפחותיהם. הוא צריך לקחת את האחריות לכך".

מתרגלים מעידים בעצרת מדוע הגישו תביעות נגד ג'יאנג

"יותר מ-20 מתרגלים שהכרתי איבדו את חייהם עקב עינויים"

מתרגל נוסף גו ג'ו-פנג שמסר את עדותו בעצרת, היה עצור 4 פעמים. "בסיכום כללי, הייתי כלוא 450 יום. פעם אחת חשמלו אותי באלות מחשמלות במשך 5 שעות. בפעמים אחרות היה עלי לעבוד בכפייה בהרכבת דיודות, בנשיאת סלעים, בקציר ירקות, או בהעברת אריחים, בכל דבר". משום שתמך במתרגלים כלואים אחרים, כפתו אותו במשך 100 ימים, השקו אותו בבירה בכפייה ובכוח וכלאו אותו במעצר מבודד למשך יותר מ-40 יום.

"במשך 16 השנים האחרונות יותר מ-20 מתרגלים שהכרתי אבדו את חייהם עקב עינויים במעצר", סיפר גו.

המתרגל צאו ג'ון-ליאנג נעצר ונכלא למשך חודש ימים, לאחר שנסע עם אשתו לבייג'ינג בדצמבר 1999, כדי לעתור למען הפאלון גונג. "במהלך אותם ימים, חוויתי עינויים פיזיים והתעללות נפשית". פעם אחת הסוהרים הפשיטו אותו מכל בגדיו ושפכו עליו 4 דליים של מים קפואים אחד אחר השני. הטמפרטורה בצפון סין הייתה אז מינוס 30 מעלות צלסיוס. הוא איבד את הכרתו במהלך העינוי הזה.

גם לאחר שחזר לביתו אחרי חודש ימים, המשיכו השוטרים להטריד אותו במקום העבודה ובבית. "ג'יאנג פגע במתרגלים חפים מפשע, שטף את מוחם של רבים מבני העם הסיני בתעמולת שנאה, ניהל רצח-עם ואישר רשמית קצירת איברים חיים. עליו להיענש", אמר צאו.

חותמים על עצומה בתמיכה בתובעים נגד ג'יאנג