(Minghui.org)

(Minghui.org) למתרגלים הלוקחים חלק בדיווח על פשעיו של ג'יאנג: אם זהותכם מעולם לא נחשפה, אז אל תכניסו את פרטיכם האישיים. אתם יכולים להשתמש בשם-עט. מתרגלים שנרדפו ישירות בסין, אתם יכולים למלא תביעה בשמכם המלא. גם אנשים שאינם מתרגלים יכולים להשתמש בשמותיהם האמיתיים.

הנהלת מערכת מינג-הווי

7 בספטמבר 2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------

אני מקווה שכל אחד יפעל ככתוב לעיל.

 המאסטר

7 בספטמבר 2015