(Minghui.org)

בחודשים האחרונים של 2015 שלחו הרשויות בטונג-הואה שבפרובינציית ג'י-לין שמונה מהתושבות המקומיות למרכז שי-שאן לשטיפת מוח, בניסיון לכפות עליהן לוותר על אמונתן בפאלון גונג.

שבע מבין המתרגלות שוחררו בחודש דצמבר. המתרגלת ג'או גווי-הואה הועברה למרכז מעצרים, שם נותרה עד לכתיבת מאמר זה.

"משרד 610" הניע סבב החדש של שליחת מתרגלים לשטיפת מוח

"שיעורי" שטיפת מוח מתקיימים על ידי "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני") של טונג-הואה, ועל ידי המשרד הכפוף לו במחוז דונג-צ'אנג. כמו כן השתתפו בכך גם בכירים מטונג-הואה והוועדה הפוליטית-משפטית של מחוז דונג-צ'אנג.

"משרד 610" נוסד על ידי המנהיג לשעבר של המפלגה הקומוניסטית, ג'יאנג דזה-מין, כשמטרתו היחידה היא להכחיד את הפאלון גונג. למשרד 610 ניתן כוח אבסולוטי מעל כל רמה מנהלית של המפלגה ושל המערכות הפוליטיות והשיפוטיות. במהלך 16 שנות הרדיפה נגד הפאלון גונג הוא הפך לכוח המניע מאחורי מרכזים רבים לשטיפת מוח בכל רחבי סין.

שטיפת מוח אינטנסיבית והפחדה

במשך שנים מהווה המרכז לשטיפת מוח של שי-שאן מקום מרכזי לכליאה ולשטיפת מוח של מתרגלי פאלון גונג שנעצרו באזורים סמוכים.

רוב המתרגלים העצורים שם מבודדים ועוקבים אחריהם מקרוב סביב השעון. כל יום, במשך שעות ארוכות, כופים עליהם לצפות בסרטי ווידיאו המכפישים את הפאלון גונג. צוות המרכז נוהג לעתים קרובות לאיים על המתרגלים שיגזרו עליהם כליאה בבית כלא אם יסרבו לוותר על התרגול הפאלון גונג. ישנם מקרים שהצוות הפעיל טרור גם על משפחותיהם של מתרגלים וכפה עליהם לשכנע את המתרגלים לוותר על אמונתם.

בלחץ נפשי כה עצום של שטיפת מוח והפחדה, היו מתרגלים שהתפתח אצלם לחץ דם גבוה והיו שחוו בעיות בלב.

נעצרו על שהתקוממו בגלוי נגד הרדיפה

בקרב שמונה המתרגלות שנכלאו לאחרונה לשיעורי שטיפת מוח, חמש נעצרו ב-19 בנובמבר 2015 כשחילקו חומרי מידע לגבי הפאלון גונג, שלוש נעצרו על שהגישו תביעות משפטיות נגד הדיקטטור הסיני לשעבר ג'יאנג דזה-מין הנאשם בפתיחת הרדיפה נגד הפאלון גונג וניהולה.

חמשת המתרגלות ג'או גווי-הואה, פנג באו-רונג, ווי באו-שיה, ליו יו-הואה ולי שו-ג'ואן נחקרו עם מעצרן בתחנת משטרת ג'ין-צ'אנג ומשם נלקחו באותו ערב למרכז שי-שאן לשטיפת מוח.

שתי המתרגלות ליו וג'או פתחו בשביתת רעב במרכז לשטיפת מוח. גב' ליו נשברה כעבור 5 ימים בשכנועו של בן משפחה, ואילו גב' ג'או הועברה למרכז המעצרים צ'אנג-ליו ועצורה שם מאז.

גב' לי וגב' פנג שוחררו ב-8 בדצמבר וגב' ווי שוחררה ביום למחרת.

שלושת המתרגלות הנוספות סונג דיאן-ג'יה, פנג שיאן-ג'י ולו יא-ג'יה, נעצרו בין סוף נובמבר לתחילת דצמבר על שהגישו תביעה משפטית נגד ג'יאנג. גם גב' פנג וגם גב' לו סבלו מהטרדות של המשטרה טרם נעצרו.

גב' סונג היא המטפלת היחידה בחמותה בת ה-84. עם מעצרה על ידי המשטרה, רצה חמותה אחרי המשטרה ברחוב, אבל השוטרים התעלמו ממנה ולא שעו לתחנוניה לשחרר את גב' סונג. זו הפעם השלישית מאז 2011 שגב' סונג נלקחה לשטיפת מוח.

גב' לו נעצרה בביתה השכם בבוקר ה-4 בדצמבר 2015 בעודה ישנה. השוטרים נשאו אותה במדרגות, חבטו בראשה בתוך מכונית המשטרה והיא איבדה את הכרתה לכמה שניות. היא המשיכה לסבול מכאבי ראש וסחרחורת גם לאחר שנלקחה למרכז לשטיפת מוח.

כשסירבה לוותר על אמונתה נשללה ממנה הזכות לביקורי משפחה.

גב' סונג וגב' לו שוחררו ב-15 בדצמבר. גב' פנג שיאן-ג'י שוחררה ב-10 בדצמבר.

פרטי המעורבים בביצוע הפשעים מפורטים במאמר באנגלית.