(Minghui.org)

שנת 2015 הסתיימה בצ'ינג-דאו שבפרובינציית שאן-דונג עם 14 תושבים מקומיים שגזרו עליהם עונשי מאסר בכלא בשל תרגול בפאלון גונג, שיטה לטיפוח תרגול עצמי הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

המתרגלים שהוטלו עליהם עונשי מאסר כוללים 12 נשים ו-2 גברים. גזר דינם נע בין שנה אחת ל-10 שנים, רק משום שסירבו לוותר על אמונתם.

מלבד אחת המתרגלות ששוחררה מסיבות רפואיות, שאר המתרגלים נותרו כלואים בבתי כלא שונים בפרובינציה.

נוסף ל-14 המתרגלים הנ"ל, עוד תושבים בצ'ינג-דאו חוו רמות שונות של רדיפה. 31 מתרגלים נעצרו, 16 סבלו מהתנכלויות והטרדות בביתם.

(רשימת שמות המתרגלים וגזרי הדין מופיעה בכתבת המקור באנגלית – קישור בסוף המאמר)

עוד שלוש מתרגלות הועמדו למשפט

נוסף ל-14 המתרגלים הנ"ל הועמדו למשפט עוד שלוש מתרגלות פאלון גונג. שתיים מהן נעצרו לפני 2015 ואחת ב-2015.

גב' וואנג ג'ין-טאו – הועמדה למשפט ב-13 באוקטובר ללא ידיעת משפחתה. גב' צ'יאו ג'ון-יינג – הועמדה למשפט ב-17 בנובמבר, 5 חודשים לאחר שנעצרה. שתיהן ממתינות לפסק דין, בזמן כתיבת המאמר.

גב' אן שין-יון ¬ – הועמדה למשפט ב-24 בנובמבר והגנה בעצמה במשפט על זכותה החוקתית לתרגל פאלון גונג. היא שוחררה אחרי שסירבה בנחישות לחתום על רישומי ההליך המשפטי בבית הדין.

31 נעצרו, אחת הועמדה כבר למשפט

מדי חודש בחודשו בשנת 2015 כמה מתושבי צ'ינג-דאו נעצרו בשל אמונתם בפאלון גונג. בחודש דצמבר נרשמו רוב המעצרים 7 במספר.

אחת העצורות שהוזכרה למעלה – גב' צ'ינג יון-יינג – הועמדה כבר למשפט. לגבי שאר 30 העצורים נשאלת השאלה אם הם ישוחררו או יועמדו בפני הליך משפטי.

את רשימת 31 העצורים, ועוד 16 שעברו הטרדות ניתן לראות בכתבת המקור באנגלית.

אחד המתרגלים סונג הונג-בין נעדר ולמשפחתו אין כל ידיעה לגבי מקום הימצאו.