(Minghui.org)

כשעוד ועוד מתרגלי פאלון גונג התובעים את ג'יאנג דזה-מין על שהחל ב-1999 ברדיפה נגד האמונה הרוחנית שלהם, שוטרים מקומיים בכל חלקי סין מגבירים את מאמציהם לחקור ואף לעצור תובעים שהגישו תביעות משפטיות נגד הדיקטטור הסיני לשעבר.

על-פי דיווחים אחרונים שהצטברו באתר מינג-הווי, 80 תושבים מחוז ג'ין-יון בפרובינציית ג'ה-ג'יאנג נעצרו ביום אחד על שתבעו את ג'יאנג. במרחק 1,600 קילומטר צפונה משם, נעצר גם חקלאי מלינג-יואן בפרובינציית ליאו-נינג.

יותר מ-80 תושבי ג'ה-ג'יאנג נעצרו, בבתיהם נערך חיפוש וביזה

ב-11 בנובמבר, יותר מ-80 תושבי מחוז ג'ין-יון נעצרו ובבתיהם נערך חיפוש וביזה, וזאת משום שמימשו את זכותם החוקית לתבוע את ג'יאנג דזה-מין.

המתרגלים מאשימים את הדיקקטור הסיני לשעבר בפתיחה של דיכוי אלים ואכזרי נגד הפאלון גונג ביולי 1999 ובאחריות לסבל נורא ואיום שגרם להם בקמפיין הזה שלו. התביעות הפליליות שלהם נשלחו בדואר לבית הדין העליון ולמשרד התביעה העליון בסין.

36 מתרגלים עצורים במרכז המעצרים של מחוז ג'ין-יון. יותר מ-20 חזרו לביתם ביום מעצרם. מקום הימצאם של רבים אחרים אינו ידוע. רשימה חלקית של שמות המתרגלים ניתן לראות במאמר באנגלית.

חקלאי מליאו-נינג נעצר בפעם ה-12

המתרגל צ'נג גואנג-הווי מהעיר לינג-יואן נעצר גם הוא ב-11 בנובמבר, על שהגיש תביעה משפטית נגד ג'יאנג. זהו מעצרו ה-12 במספר במהלך 16 שנות הרדיפה.

הוא היה כלוא פעמים רבות במרכזי מעצרים, במרכזים לשטיפת מוח ובמחנות עבודה בכפייה. ב-2006 נשלח למחנה עבודה בכפייה למשך שנתיים והיה נתון במשך 23 יום לעינוי המכונה "מיטת המוות". הוא נחבל חמורות ולא יכול היה ללכת במשך 3 חודשים. בנותיו היו בגילאי 17 ו-19 באותו זמן. מאוחר יותר נגזרו גם על הבת הצעירה 7 שנות מאסר. ניתן לקרוא על כך בכתבה Young Practitioner Thrown into Masanjia Forced Labor Camp at Age Seventeen, Sentenced to Seven Years in Prison Three Years Later

בית המשפחה עבר פעמים רבות חיפוש וביזה וחפצים אישיים שלהם הוחרמו. אמו של מר צ'נג, בת כשמונים, חיה בפחד מתמיד. מקור פרנסתם נגדע עקב הרדיפה האכזרית. בנו של מר צ'נג הספיק בקושי לסיים את לימודים בעזרת קרובי משפחה. פרטים בכתבת המקור: Innocent Farmer Arrested for the 11th Time for His Belief in Falun Gong

רקע לתביעות נגד ג'יאנג דזה-מין

ב-1999 עקף ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית, את חברי הוועדה המתמדת של הפוליטביורו ופתח ברדיפה אלימה נגד הפאלון גונג הנמשכת עד היום. רבים מעונים בשל אמונתם ואף נרצחים בעבור איבריהם. ג'יאנג הוא האחראי הישיר לראשיתה והמשכה של הרדיפה האכזרית הזאת.

תחת הנחייתו האישית הישירה, הקימה המפלגה הקומוניסטית ב-10 ביוני 1999 גוף ביטחון הפועל מחוץ לסמכויות החוק בשם "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני"). הארגון עקף את כוחות המשטרה והמערכת המשפטית כשהוא פועל ישירות תחת הוראותיו של ג'יאנג בנוגע לפאלון גונג: "להרוס את המוניטין שלהם, לנתק את מקורות ההכנסה הכספית שלהם ולהרוס אותם פיזית".

החוק הסיני מתיר לאזרחים להיות תובעים בתביעות פליליות, ומתרגלים מנצלים כיום את זכותם זאת להגיש תלונה פלילית נגד הדיקטטור לשעבר.