(Minghui.org)

ישיבת בית דין ביום זכויות אדם העולמי ננעלה במהירות אחרי שעורך דינם של 4 מתרגלות פאלון גונג מג'ו-ג'ואו מחה על הפרות זכויות אדם של לקוחותיו על ידי המערכת המשפטית המקומית.

ארבעת הנתבעות נשפטו ב-10 בדצמבר 2015 בשל אמונתן בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

כשסיפרו לעורך דינן שנלקחו לבית הדין ללא הודעה מוקדמת, הביע מיד עורך הדין את התנגדותו בפני השופט. על-פי חוק, על בית הדין להודיע מראש לנתבעים על מועד הופעתם בדין.

עורך הדין המשיך ודרש את פסילתו של התובע הציבורי, שהחליט לבטל את התיק של ארבעת המתרגלות ב-2 בספטמבר השנה ושינה את דעתו למחרת היום ללא הסבר מהימן. התובע נתן "הרשאת המעצר", והמקרה הועבר לטיפול בית המשפט בדצמבר.

אחרי השינוי המהיר בהחלטת התובע, אמר אחד הבכירים לעורך הדין, שמשרד התביעה נמצא תחת לחץ של בכירים רמי דרג להפוך את ההחלטה, כך שהמערכת המשפטית הייתה רק חותם גומי.

השופט לא פסל את התובע כנדרש, אלא נעל את הישיבה במהירות לאחר שעורך הדין מחה על הפרות ההליך המשפטי ועל זכויות אדם של לקוחותיו.

ארבע המתרגלות שהובאו מהמעצר לאולם המשפט, כולן בשנות השישים לחייהן, נראו במצב גרוע, שתיים מהן: ליו באי-יין וג'נג שי-יין היו ללא מעילים במזג האוויר החורפי.

מצב בריאותה של המתרגלת ליו פאנג-שיאנג התדרדר במעצר. בקשתו של בנה לשחרר אותה מסיבה רפואית – נדחתה

המתרגלת גואו וון-שין כלואה במרכז המעצרים מס' 2 בעיר, בזמן ששלושת האחרות מוחזקות במרכז המעצרים מס' 1 בעיר.