(Minghui.org)

ביום זכויות האדם העולמי החזיקו חמישה מנהיגים אירופאים שלטים במשרדם, הקוראים להעמיד לדין את הדיקטטור לשעבר ג'יאנג דזה-מין, על תפקידו ברדיפת הפאלון גונג בסין.

בתמיכה ב-200,000 התביעות המשפטיות שהגישו מתרגלי פאלון גונג נגד ג'יאנג, פנו מדינאים אירופאים למערכת המשפטית הסינית בדרישה לחקור את הפשעים נגד האנושות שביצע מנהיג המפלגה הקומוניסטית לשעבר ב- 16 שנות הרדיפה, ובמיוחד את קצירת האיברים בכפייה ממתרגלי פאלון גונג בעודם בחיים.

מרטין פאטזלט (Patzelt), העלה לאתר שלו את התמונה הזאת

מרטין פאטזלט (Patzelt), חבר הפרלמנט הגרמני, אמר באתר האינטרנט האישי שלו שאם הממשלה הסינית אינה מסוגלת ואינה רוצה לחקור את הפשעים שביצע ג'יאנג, בית הדין הבין-לאומי בהאג צריך להתערב בעניין.

טרם נסיעתו לסין בתחילת אפריל אמר פאטזלט באתר שלו, שהוא ישאל את הממשלה הסינית מדוע היא רודפת את הפאלון גונג, שהיא קבוצת אנשים בעלי השפעה חיובית על סין.

פרופ' קלאוס בוכנר קורא לעוד תמיכה נגד ג'יאנג

פרופ' קלאוס בוכנר מגרמניה, חבר בוועדת זכויות האדם בפרלמנט האירופי פירסם בחשבון הפייסבוק שלו הצהרה המגנה את המשטר הסיני על שהוא רודף עורכי-דין המספקים הגנה לפאלון גונג בפרובינציית היילונג-ג'יאנג. כמו כן הוא כתב לשגריר הסיני בגרמניה ולאיחוד האירופי ודרש את שיחרורם של המתרגלים הכלואים בהיילונג-ג'יאנג.

ב-15 ביולי 2015, אחרי מעצרה של עורכת הדין הידועה לזכויות אדם וואנג יו, פרסם פרופ' בוכנר הצהרה בגנות הפרות זכויות אדם בסין.

בהצהרתו הנושאת את הכותרת: "מצב זכויות האדם בסין בלתי נסבל" הוא אמר: "אחד התיקים המפורסמים ביותר בנושא זכויות האדם של הפאלון גונג שדן ברדיפתם של גב' וואנג ועורכי דין סינים רבים אחרים בזמן שסיפקו הגנה ללקוחותיהם התרחש בעיר ג'יאן-סאן-ג'יאנג בהיילונג-ג'יאנג בצפון מזרחה של סין".

"אנו רואים את מחויבותם של עורכי הדין למתרגלי הפאלון גונג הנרדפים בסין, משום כך, בפברואר השנה, יותר מ-20 חברי פרלמנט מכמה מדינות באירופה, חתמו על מכתב לשגריר הסיני בגרמניה ולרשויות המקומיות בסין בתמיכה בעורכי הדין המבקשים את שחרור לקוחותיהם", כתב בוכנר.

ד"ר קורניליה ארנסט חברת הפרלמנט האירופי תומכת בתביעות נגד ג'יאנג

ד"ר קורניליה ארנסט, חברת הפרלמנט האירופי מגרמניה, כתבה לתובע הכללי של סין, צאו ג'יאן-מינג, ב-20 ביולי 2015, ודחקה בו לחקור את פשעיו של ג'יאנג דזה-מין בקצירת האיברים. על המכתב חתמו במשותף כמה מחברי הפרלמנט האירופי, והוא נשלח לשגרירים בגרמניה ולאיחוד האירופי, כמו גם למפקחים המיוחדים של האו"ם לענייני עינויים וחופש אמונה, לתובע של בית הדין הבין-לאומי בהאג ולמספר מדינאים אירופאים.

במכתב הביעו חברי הפרלמנט האירופי את אמונתם שהאומץ של מתרגלי הפאלון גונג יעודד עוד אנשים לעזור לעצור את הרדיפה.

כריסטיאן דן פרדה, חבר וועדת זכויות אדם בפרלמנט האירופי מרומניה

כריסטיאן דן פרדה מרומניה, הוא חבר וועדת זכויות אדם בפרלמנט האירופי המעריץ את אומץ לבם של מתרגלי הפאלון גונג. פרדה היה אחד מחברי הפרלמנט האירופי שתמכו לפרסם הצהרה המגנה את קצירת האיברים בכפייה בסין, בדצמבר 2013.

חבר הפרלמנט האירופי סטפן אק

סטפן אק, חבר הפרלמנט האירופי מגרמניה אומר שהרדיפה נגד הפאלון גונג אינה אנושית והיא מהווה איום על שלום העולם. כמו כן ציין שמאז 1999, הורחבה מדיניות הרדיפה למדינות אחרות דרך ערוצים פוליטיים וכלכליים.