(Minghui.org)

ועדת הקונגרס בנושא סין, ה-CECC, נועדה לפקוח עין על זכויות אדם ועל התפתחות שלטון החוק בסין ולמסור דו"ח שנתי על כך לנשיא ולקונגרס.

הדו"ח השנתי של CECC ל-2106 פורסם ב-6 באוקטובר והדגיש בין שאר הדברים: "המפלגה הקומוניסטית הסינית והממשלה, המשיכו להגביל ולצמצם את המרחב להבעה שוחרת שלום, לפעילות דתית ולהתאספות, עם תוצאות קשות לתומכי זכויות, לעורכי דין ולחברה האזרחית, והמשיכו ליישם את המערכת המתוחכמת ביותר בעולם של פיקוח על האינטרנט וצנזורה על עיתונות, מה שמשפיע על עיתונאים זרים ומקומיים כאחד".

"הממשלה הסינית והמפלגה ממשיכות בדרך של שליטה תוך שימוש בחוק, כלומר משתמשות בחוק כאמצעי להרחיב את השליטה על החברה הסינית, ובו בזמן מזלזלות בחוק כשאינו מתאים למטרות של המפלגה או לקידומה".

"במהלך שנת הדיווח הזאת הרשויות הסיניות המשיכו להשתמש 'בבתי כלא שחורים' וצורות נוספות של בתי כלא הפועלים מעל לחוק ומעל למערכת המשפטית, כדי לדכא יחידים כמו אלה העותרים לממשלה לגבי עוולות, כמו מתרגלי פאלון גונג וכאלה התומכים בזכויות".

בדברו על פרסום הדו"ח, העיר יושב ראש ה-CECC כריס סמית': "לפי דיווחים, מתרגלי פאלון גונג כלואים ואסירים אחרים הם קורבנות הפשע הנורא הזה של קצירת איברים".

המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) ממשיכה לרדוף את הפאלון גונג

הדו"ח מצהיר: "הוועדה מציינת דיווחים על המשך הטרדות והתעללות במתרגלי פאלון גונג, כחלק מקמפיין שהחל ב-1999. זה כולל תעמולה רשמית וצנזורה המכוונת לקבוצה, הצקות, מעצרים שרירותיים, התעללות ורדיפה של מתרגלים יחידים. הקמפיין נוהל בקווי מדיניות שפורסמו על ידי בכירים בדרג גבוה בממשלה ובמפלגה ושמפוקחים על ידי 'משרד 610', סוכנות בטחונית של המפלגה הפועלת מעל סמכות החוק, ויש לה סניפים ברמות המקומיות והמחוזיות".

"כמו בשנים קודמות, הרשויות המשיכו ללחוץ מתרגלי פאלון גונג כדי שיוותרו על אמונתם בהליך הנקרא 'טרנספורמציה דרך חינוך מחדש'. למטרה זאת, בכירים גורמים לעינוי מתרגלים בשיטות קיצוניות של כפייה פיזיות ונפשיות בבתי כלא ובמתקני מעצר מנהלי, כמו 'מרכזים ללימודי משפט' ומרכזים לגמילה מסמים בכפייה. ארגוני זכויות אדם ומתרגלים מתעדים שיטות כפייה ואלימות נגד מתרגלי פאלון גונג במהלך מעצר ובכלל זה מכות חשמל, מניעת שינה, מניעת מזון, עינוי ברוטלי של 'האכלה' בכפייה, קבלת סמים בכפייה, מכות, תקיפה מינית ואשפוז כפוי במתקנים פסיכיאטריים".

בהערות הדו"ח לסעיף II –"חופש דת", מזכיר הדו"ח: "בהסתמך על נתונים שנאספו על ידי אתר מתרגלי הפאלון גונג ' Clear Wisdom' (מינג-הווי), היו לפחות 19,095 תקריות של הטרדות, מעצרים, או כליאה בשל אמונה בפאלון גונג. נתונים שנאספו על ידי האתר מתעדים 158 מתרגלים שנגזרו עליהם תקופות מאסר בכלא בסין בין נובמבר 2015 ועד אפריל 2016 . דווח שיותר מ-90 אחוז נשפטו במשפט סגור, וטענות על הפרות אחרות של הליך משפטי. בתי דין מטילים תקופות מאסר של בין 3 עד 10 שנים בכלא, כמו גם קנסות כבדים".

"בתי כלא שחורים" משמשים לכליאת מתרגלי פאלון גונג

הדוח קובע: "'בתי כלא שחורים' הם מתקני כליאה הפועלים מחוץ למערכת המשפט בסין ומחוץ למערכות הכליאה המנהלית". "נמסר שבכירי המפלגה הקומוניסטית ברמת הרשות המקומית השתמשו ב'מרכזים ללימודי משפט' – סוג של בתי כלא שחורים – כדי לכלוא אנשים כמו מתרגלי פאלון גונג במאמץ לכפות עליהם לוותר על אמונתם, או עותרים למיניהם כדי למנוע מהם להתלונן לממשלה המרכזית".

"דוגמה אחת למשל, באוקטובר 2015 הרשויות בג'יאן-סאן-ג'יאנג בתחום השיפוט העירוני ג'יאה-מו-סי שבמחוז היילונג-ג'יאנג כלאו חוואי במרכז ללימודי משפט, שנמסר שנסגר כבר בסביבות אפריל 2014. נוסף לכך, המשיכו לכלוא את שי מנג-וון לתקופת מאסר מלאה שנקצבה (3 שנים) ב-ג'יאן-סאן-ג'יאנג– ביחד עם 3 מתרגלי פאלון גונג– בהקשר ברור לתמיכה שלו בשחרורם של מתרגלי פאלון גונג שנכלאו באופן שרירותי במרכז ללימודי משפט שם".

הדו"ח מציין את השימוש הרחב בבתי כלא שחורים ומתייחס לדו"ח של אמנסטי אינטרנשיונל מ-13 בדצמבר 2015 בשם Changing the Soup but Not the Medicine?’: Abolishing Re-Education Through Labour in China” ("סין: לשנות את המרק אבל לא את התרופה? – ביטול מערכת חינוך מחדש דרך עבודה בסין").

קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים על ידי המדינה עצמה

הדו"ח מציין: "משקיפים בין-לאומיים ובכלל זה נציגי בית הנבחרים האמריקני והפרלמנט האירופי, הביעו דאגה לגבי דיווחים שבמספר רב של השתלות בסין משתמשים באיברים של אסירים כלואים, הכוללים מתרגלי פאלון גונג".

הדו"ח מציין: "ביוני 2016 העביר בית הנבחרים האמריקני החלטה המביעה דאגה לגבי קצירת איברים בסין".

"בחלק ההערות לסעיף II לגבי "חופש דת" מתאר הדו"ח: "בית הנבחרים האמריקני 'מביע דאגה בנוגע לדיווחים אמינים ועקביים של קצירת איברים שיטתית על ידי מדינה מאסירי מצפון לא רצוניים בסין, הכוללים מספר גדול של מתרגלי פאלון גונג ומאמיני דתות אחרות, כמו גם קבוצות של מיעוטים אתניים'- החלטה 343, 13 ביוני 2016".

כמו כן מתייחס הדו"ח למאמר של ט. טריי ואחרים. בכתב העת האמריקני להשתלות מה-13 באוגוסט 2016, בשם "רפואת השתלות בסין: נותר הצורך בשקיפות ובבדיקה קפדנית".

הדו"ח מעיר: "מחברי המאמר מה-13 באוגוסט 2016 מביעים שוב את דאגתם שהתעוררה עם החלטה 343 שהתקבלה בבית הנבחרים, ומציין עוד, שראיות שניתן לוודא עד כה אינן מראות 'שפרקטיקות אתיות החליפו את אלה שאינן אתיות'".

הדו"ח מצהיר: "לפני הוועידה העולמית להשתלות שהתקיימה באוגוסט 2016 שארגנה אגודת ההשתלות העולמית, היא דחתה 10 מתוך 28 מאמרים קליניים, שנמסרו מסין להצגה בוועידה, עקב חשש לגבי מקור האיברים המושתלים".

הדו"ח מביע דאגות לגבי הגבלת חופש הנסיעה של מתרגל פאלון גונג

הדו"ח מציין: "כפי שנמסר, ב-6 באוגוסט 2016 מנעו שוטרי המכס הסינים בגואנג-דונג, ממתרגל הפאלון גונג, וואנג ג'י-וון לנסוע לארה"ב, כשהם מבטלים לו את הדרכון בהוראת רשויות הביטחון הציבורי.

"הרשויות כלאו את וואנג ב-1999 בהקשר לעתירה למען הפאלון גונג במחוז העירוני בייג'ינג. הוא היה כלוא 15 שנים מתוך ה-16 שגזרו עליו". הוא קיבל "שחרור מוקדם באוקטובר 2014, שלאחריו כפי שנמסר, הרשויות ממשיכות במעקב צמוד אחריו".

המפלגה מטרידה עורכי דין המגִנים על מתרגלי הפאלון גונג

הדו"ח מציין: "בכירים ממשיכים לשים להם למטרה את גאו ג'י-שנג, שהיה בין עורכי הדין הראשונים שייצגו את מתרגלי הפאלון גונג, להציק לו, להגביל את תנועתו ולמנוע ממנו טיפול רפואי הכרחי. ב-2006 הרשויות גזרו על גאו 3 שנות מאסר שהפכו ל-5 שנים על תנאי, בהאשמה של 'הסתה לחתירה תחת שלטון המדינה'.

"כפי שנמסר, הרשויות הציקו לו ועינו אותו במהלך גזר הדין על תנאי, שבוטל בדצמבר 2011 על ידי בית דין בבייג'ינג, והורה על גאו לשרת את 3 השנים שנגזרו עליו במקור. במהלך מעצרו וכליאתו, הוחזק גאו במעצר מבודד, ניתן לו מעט מזון, הוא הוכה ובכלל זה חושמל באלות מחשמלות".

הדו"ח מעיר: " במהלך השנה המדווחת, בכירים בבתי דין ובביטחון הציבורי ביצעו אף הם במקרים בהם מעורבים מתרגלי פאלון גונג, אין ספור הפרות של הליכים משפטיים. לעתים קרובות, לעורכי דין מטעם ההגנה לא התאפשר לספק הגנה למתרגלים: במקרים האלה מנעו מהם הרשויות פגישות עם לקוחותיהם, מנעו מהם הודעה הולמת על המשפט, זמן הולם והזדמנות להציג הגנה במהלך המשפט. כמו כן לחצו הרשויות על משפחות המתרגלים לפטר את עורכי הדין ששכרו באופן עצמאי".

הדו"ח קובע: "עורכי דין המגִנים על מתרגלי פאלון גונג המשיכו בכך למרות סכנה אישית גדולה לחייהם. נמסר שמשרד הביטחון הציבורי הטריד את הפרופסור למשפטים ג'אנג דזאן-נינג ואיים עליו בעקבות הייצוג שנתן למתרגל וו הונג-וויי בנובמבר 2015".

"כפי שנמסר, גם משרד המשפטים חקר את ג'אנג, לאחר שייצג מתרגלי פאלון גונג רבים בבית הדין".

לקריאת הדו"ח במלואו אנא בקרו באתר CECC בקישור: http://www.cecc.gov

למאמר על דו"ח הוועדה מ-2015: ♦ הדו"ח השנתי של ועדת הקונגרס האמריקני לנושא סין: הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין עדיין נמשכת