(Minghui.org)

ב-21 עד ה-22 בספטמבר התאספו מתרגלי פאלון גונג באוטווה בירת קנדה לקרוא לראש ממשלת סין לי קה-צ'יאנג לעזור לעצור את הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין. במהלך כל ביקורו, עמדו מתרגלים עם שלטים עליהם היה כתוב: "עצרו את הרדיפה נגד הפאלון גונג", "העמידו לדין צדק את ג'יאנג דזה-מין" ועוד.

פאלון גונג הידוע גם בשמו פאלון דאפא, הוצג לציבור לראשונה בסין ב-1992 והפך פופולרי מאוד בשנים לאחר מכן בשל התועלת הרבה שהפיק כל מי שהלך בחיי היום יום על פי עקרונות הדרך: "אמת-חמלה-סובלנות".

אבל ב-1999 יזם ג'יאנג דזה-מין, ראש המפלגה הקומוניסטית הסינית דאז, רדיפה אכזרית, כשהוא עושה שימוש בכל מערכות המדינה, וזאת בשל קנאה בפופולאריות של הפאלון גונג ובשל הפרנויה שלו לאבד את השלטון.

הרדיפה המתמשכת הובילה למותם של מתרגלים רבים בסין, ובכלל זה של אלה שאיבריהם נקצרו מהם בכפייה בעודם בחיים, על ידי המשטר עצמו.

מתרגלי הפאלון גונג באוטווה השתמשו בהזדמנות של ביקורו של לי כדי לעורר מודעות לרדיפה. הם עמדו מול מלון "ווסטין" באוטווה, בו הוא התארח, בגבעת הפרלמנט, שם נפגש עם ראש ממשלת קנדה טרודו, ומחוץ למוזיאון ההיסטוריה, שם סעד את ארוחת הערב עם מקבילו הקנדי.

פאלון גונג מחזיקים שלטים מול מלון "ווסטין" באוטווה

שיירת ראש ממשלת סין לי קה-צ'יאנג חולפת בדרכה לגבעת הפרלמנט על פני מתרגלי פאלון גונג

מתרגלים מחזיקים בשלטים מול גבעת הפרלמנט

תיירים עוברים על פני המחאה של המתרגלים בגבעת הפרלמנט

מתרגלים אוחזים בשלטים בגשם מול המוזיאון להיסטוריה, כשהם ממתינים לשיירת ראש ממשלת סין לסעוד עם מקבילו קנדה

אחת מחברי הפרלמנט הקנדי אמרה מילים טובות על האירוע של הפאלון גונג ותמכה במאמצים להתנגד לרדיפה. תיירים רבים קיבלו מידי המתרגלים חומרי מידע ומחו בגלוי נגד הרדיפה לאחר שנודעו להם העובדות.

השגרירות הסינית הכינה קבוצה רשמית של מקבלי פנים בתשלום, שכללה סינים קנדים סוחרים וסטודנטים סינים. הם עמדו כגוף חוצץ מול הפאלון גונג. שני הצדדים הביעו את איחוליהם לראש הממשלה הסינית בדרכם הם. כמה סינים מאנשי קבוצת מקבלי הפנים הסכימו לפרוש מהמפלגה וארגוניה אחרי שהמתרגלים עזרו להם לראות את טבעה האמיתי של המפלגה.

חברת הפרלמנט קנדי: "אני תומכת בכם"

חברת הפרלמנט קארן מקגרימון (משמאל) נעמדת לצילום עם מתרגלת פאלון גונג

אחת המתרגלות ניגשה אל חברת הפרלמנט קארן מקגרימון מקרלטון כשזו אמרה לה: "האירוע שלכם מאורגן היטב. אני תומכת בכם".

חברת הפרלמנט מקגרימון אמרה שהיא ממהרת לפגישה והיא תעלה את נושא הפאלון גונג במהלך פגישה נוספת.

(...)

סינים שהיו בקבוצת מקבלי הפנים התנערו מחברותם במפלגה

מתרגלי פאלון גונג משוחחים עם אנשים בקבוצה הרשמית של מקבלי הפנים 

השגרירות הסינית ארגנה קבוצת מקבלי פנים בתשלום, כדי שיעמדו ליד המתרגלים מחוץ למלון "ווסטין" באוטווה. אחד המתרגלים שעמד באמצע הסביר לאישה בגיל העמידה על הרדיפה נגד הפאלון גונג. המתרגל אמר לה: "גם אנחנו באנו לקבל את פניו של לי קה-צ'אנג, אבל אנחנו מבקשים ממנו לעזור להעמיד לדין את ג'יאנג דזה-מין,.

האישה הסינית סיפרה שהיא נוצרייה ושהיא כבר קראה את "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית" וחומרי מידע של הפאלון גונג. היא הסכימה לפרוש מליגת הנוער ומהחלוצים הצעירים במפלגה הקומוניסטית. לאחר מכן עזבה את קבוצת מקבלי הפנים.

מתרגל מעורר מודעות לרדיפה בקרב תיירים סינים 

אחד המתרגלים פגש בדרכו הביתה כמה סינים. אחד מהם אמר לו: "ראיתי אותך עם ראש הממשלה הסיני". המתרגל ענה שלא נכח בסעודה ושהאדם הזה כנראה חושב שהוא אחד מהאורחים שנכחו בארוחת הערב.

הוא שוחח לאחר מכן עם כמה אורחים סינים שנכחו בסעודה, וסיפר להם על טבעה האמיתי של המק"ס ועל הרדיפה נגד הפאלון גונג. אחד האורחים הסכים לפרוש מהמק"ס ואמר שייעץ לאחרים לפרוש גם כן מהמפלגה.

למאמר קודם: אוטווה, קנדה: ראש ממשלת סין נתקל בעצרות ומחאות של הפאלון גונג