(Minghui.org)

עקב התעמולה השלילית והמשמיצה בקמפיין הנרחב של המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) נגד הפאלון גונג, אצל רבים מהסינים, בתוך ומחוץ לסין, התפתחו אי הבנות לגבי השיטה. כדי למנוע אי הבנות רציניות כמו שראיתי, אני מציעה שהמתרגלים בחו"ל יציגו שלטים הכוללים את המסרים הבאים: "ההצתה העצמית בטיאננמן היא מבוימת" ו- "לתרגול בפאלון גונג יש תועלת בריאותית נפלאה".

כמות גדולה של אנשים בסין מרומים עדיין לגבי התקרית של "ההצתה העצמית בטיאננמן" שהוצגה בכלי התקשורת של סין, ובכלל זה אלה שהגיעו לחו"ל אך התעלמו מחומרי הבהרת אמת. אישה אחת העירה שאירוע גדול כל כך כמו ההצתה העצמית בטיאננמן לא יכול להיות מבוים. סיפרתי לה שזה בוים על ידי המק"ס, אבל היא לא הייתה מוכנה לשמוע.

כלי תעמולה נוסף בו משתמשת המק"ס הוא האמרה שפאלון גונג אינו מרשה למתרגלים לקחת תרופות, או ללכת לבית החולים כשיש להם תסמיני מחלה.

למעשה, זהו עניין של הבנה אישית מצד מתרגל אם לגשת לטיפול רפואי. כשזה נוגע לתועלות הבריאותיות של המתרגלים, הייתי אומרת שאפילו מהבחינה הזאת הפאלון גונג הוא בעל ערך רב כל כך. הפאלון גונג דואג לבריאותם של המתרגלים ולבעיותיהם הנפשיות. איך הוא פותר בעיות בריאות? זה מפני שפאלון גונג הוא שיטה באסכולת הבודהא וזהו טיפוח תרגול. שיטות רגילות רק מלמדות אנשים לתרגל פיזית, בה בעת שפאלון גונג מלמד אנשים גם לטפח את הלב. באמצעות לימוד הספר "ג'ואן פאלון", אדם יכול לטפח את עצמו. מתרגלים אינם מאשימים אחרים, אלא מסתכלים פנימה. אנו מגלים את הבעיות שלנו וממשיכים לשפר את עצמנו.

אנשים רבים המטפחים באמת פאלון גונג, זכו לתועלות רבות. זה פתר לחלוטין בעיות בריאות פיזיות ונפשיות. וזה פתר גם סוגיות רבות בחיים. זה גורם לאנשים להפוך רגועים ורציונליים. אדם יכול לחיות בדרך חיובית מאוד ולהבין את משמעות החיים. מטפחים אמיתיים רבים מרגישים שהחיים ברורים מאוד ופשוטים, רבים אינם לוקחים תרופות ואינם מקבלים זריקות במשך יותר מ-20 שנה. הם חיים חיים מאושרים מאוד. אנשים בדרך כלל מדברים כל הזמן על ענייני בריאות, על קונפליקטים ועל קידום בעבודה. כמתרגלים אנו מתייחסים לדברים האלה בקלילות, ומתמקדים במשמעות החיים, משום שאנחנו עושים טיפוח עצמי.

אני מציעה למתרגלים בחו"ל להשתמש בהמשך בשלטים המכילים את המסרים שהוזכרו למעלה. אני גיליתי שהנושאים האלה ממשיכים להיות תחומים בהם לסינים רבים יש עדיין תפיסות מוטעות.