(Minghui.org)

ב-25 באוקטובר השנה, פנו ארבעה חברי קונגרס במכתב לנשיא סין שי ג'ין-פינג, כשהם דוחקים בו לשחרר את מתרגלת הפאלון גונג דנג צווי-פינג ושבעה מתרגלים נוספים הכלואים בסין. אמה של גב' דנג עובדת באוניברסיטת דרום פלורידה.

המכתב הוא פרי יוזמתו של חבר הקונגרס, דניס רוס נציג פלורידה, וחתומים עליו במשותף חבר הקונגרס ביל גוהנסון מאוהיו, דיוויד וואלאדאו מקליפורניה וגוס ביליראקיס מפלורידה.

משמאל לימין למעלה: דיוויד רוס, ביל ג'והנסון, בחלק התחתון גוס ביליראקיס ודיוויד וואלאדאו

המכתב מצהיר: "אנו חברי הקונגרס האמריקני החתומים מטה, חוששים למצבם של אסירי מצפון בסין, במיוחד מזו של מתרגלי פאלון גונג הכלואים במרכזי מעצרים, עקב סירובם לוותר על אמונתם בפאלון גונג.

תושבת מדינת פלורידה הפצירה בנו להפנות אליך את חששותיה לגבי מצב אמה וחבריה, הכלואים כעת בעיר הולדתה".

הם ציינו את שמות שמונת המתרגלים במכתב. המתרגלים נעצרו כשחילקו חומרי מידע לגבי הפאלון גונג לעוברים ושבים. נציגי הקונגרס האמריקני דחקו בנשיא שי לשחרר את המתרגלים הכלואים בשל אמונתם.

המתרגלת דנג צווי-פינג נעצרה ב-24 ביולי 2016 וכלואה כעת במרכז המעצרים במועצת הונג-טה במחוז יו-נאן. היא הייתה כלואה 3 שנים בעבר, מ-2006 עד 2009 בשל אמונתה בפאלון גונג. במהלך השנים האלה היא עברה עינויים נפשיים וגופניים.

המתרגל פו ג'י-מינג נעצר ב-24 ביולי 2016 וכלוא כעת במרכז המעצרים אה-שאן במחוז יו-נאן. בעבר גזרו עליו פעמיים תקופות מאסר של שנה ו-4 שנים בשנים 2001 ו-2005. אשתו, מתרגלת אף היא, נעצרה ומתה כתוצאה מעינויים ב-2009.

המתרגלת לי לי נעצרה ב-24 ביולי 2016 וכלואה כעת במועצת הונג-טה שבמחוז יו-נאן. בעלה, מתרגל אף הוא, כלוא כעת בכלא במחוז. בנם הקטן בן ה-7 איבד את הקשר עם שני ההורים.

המתרגלות, האחיות צ'וי שו-שיאן וצ'וי שו-שיונג נעצרו ב-24 ביולי 2016 וגם הן מוחזקות במרכז המעצרים במחוז הונג-טה.

המתרגלת מו שאו-צ'יונג נעצרה באחד בספטמבר 2016 ומוחזקת במרכז המעצרים הזה.

בהמשך המכתב של חברי הקונגרס נכתב: "אנחנו מבינים שמשפחות מתרגלי הפאלון גונג הנ"ל עברו הטרדות ואיומים על ידי שוטרים מקומיים וחברי הוועדה הפוליטית-משפטית (PLAC). אנו פונים בהכנעה לממשלה שלך, לשקול את החששות שאנו משתפים כאן בשם משפחות המתרגלים האלה. אנו מבקשים ממך ברחשי כבוד שתעצור בבקשה את הרדיפה נגד כל מתרגלי פאלון גונג, ונגד כל אסירי המצפון. אנחנו מבקשים ממך לכבד את זכותם לחופש האמונה בה בחרו ולאפשר להם להתאחד עם משפחותיהם מהר ככל האפשר. אנו מודים לך מראש על התחשבותך בחששות ובדאגות שלנו ודע לך בבקשה שאנו נמשיך להשגיח על מה שקורה".