(Minghui.org)

ב-25 בנובמבר 2016 נערך פורום של הפאלון גונג לשיפור בריאות הגוף והנפש ל-500 נציגים פדראליים, בלשכת הסגנים של בית הנבחרים בקונגרס המקסיקני. המתרגלים הציגו בפני המשתתפים את השינויים החיוביים שחלו במתרגלים סביב העולם ואת התועלות לחברה באופן כללי.

בתחילה הסבירו המתרגלים את התרבות הסינית העתיקה, את הציוויליזציה הפרהיסטורית של מקסיקו ואת הקשר שלהן לטבע ולאדמה.

מתרגלים מציגים את הפאלון גונג בלשכת הסגנים בבית הנבחרים של הקונגרס המקסיקני

הדיון שנערך לאחר מכן, התמקד בזכויות אדם ובאנושיות. הנואמים המחישו למשתתפים איך המתרגלים נרדפים בצורה חמורה בסין מאז 1999, וסיפרו על פשעי קצירת האיברים. הם ציינו שבאמצעות דיכוי הפאלון גונג והעקרונות של אמת-חמלה-סובלנות, ערערו ג'יאנג דזה-מין והמשטר הקומוניסטי בסין את האנושיות הבסיסית ואת זכויות האדם.

אחד המתרגלים נואם בפני המשתתפים בפורום

הפגישה האחרונה עסקה בבריאות שמעניק הפאלון גונג. סקרים מוכיחים שהשיטה שיפרה את מצב הבריאות הפיזי ואת טבע הנפש של אנשים במדינות רבות. אנשים במשרות ציבוריות דנו אם אפשר להציג את השיטה בבתי ספר, בקהילות או במערכת הבריאות הממשלתית.


נציגים בלשכת הסגנים לומדים את התרגילים של השיטה ממתרגלים

הפאלון גונג הוצג במקסיקו ב-2001 ומאז מספרים המתרגלים לאנשים על השיטה ומעוררים מודעות לגבי הדיכוי בסין. "קציר אנושי", סרט תיעודי על קצירת איברים בכפייה בסין, הוקרן באוניברסיטת National Autonomous במקסיקו באוגוסט 2016. ראה פרטים בכתבה: Documentary Film "Human Harvest" Shown in Mexico and Indonesia.

העיתון The Independent Singapore דיווח שמאות שוטרים התאספו במקסיקו סיטי ביולי 2016 לתרגל פאלון גונג כאמצעי לשיכוך אלימות. ראה: מקסיקו סיטי: יותר מ-600 שוטרים לומדים פאלון דאפא  וכן:  The Independent Singapore: Falun Gong’s Resilience for Survival