(Minghui.org)

מתרגל פאלון גונג שסירב לוותר על אמונתו והוכנס לשבע שנות מאסר בשל כך, נמצא במצב חמור לאחר ששבת רעב במשך שמונה חודשים. הוא במצב שכבר לא מצליח לזהות את בני משפחתו.

מר הואה ליאן-יואו מטיאן-ג'ין נעצר ב-14 באפריל 2016 משום שסירב לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית עתיקה הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי מאז 1999.

כשהשוטרים הכניסו אותו לכלא הוא החל מיד בשביתת רעב כמחאה על עיוות הדין. בריאותו הלכה וירדה, ובמרפאת הכלא רק התעללו בו, לא טיפלו בו. סוהרים שפכו על כל גופו מים קרים ואז הפעילו מאוורר שיקרר אותו. הם גם מנעו ממנו שינה.

אשתו ובתו באו לבקרו ב-22 בדצמבר 2015 ולבן נשבר כשלא הכיר אותן. עיניו נותרו עצומות כל משך הפגישה, והוא רק חזר על איך התעללו בו, היכו אותו, והאכילו אותו בכפייה באמצעים אלימים.

הסוהרים סירבו לשחררו לטיפול בערבות, ואשתו כעת מחפשת עורך דין להשיג צדק. היא גם מבקשת מהקהילה הבין-לאומית לשים לב למצבו של בעלה.

זאת לא הפעם הראשונה שהרשויות מכוונות לרדוף את מר הואה ליאן-יואן. הוא נשלח לכלא לחמש שנים ב-2001, ואחר כך ב-2012 שוב שלחו אותו לשבע שנות מאסר. ב-2014 הוא שוחרר לאחר ששבת רעב יותר משנה וחצי.

ביוני 2015 הוא שלח תלונה רשמית פלילית, כפי שהחוק הסיני מאפשר, נגד ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית ומי שיזם את הרדיפה נגד הפאלון גונג ותיחזק אותה.

כנקמה על שולחי התלונות הפליליות, עצרו אותו באפריל 2016 ומאז הוא כלוא. משפחתו מעולם לא יודעה מהו גזר הדין שניתן נגדו.

לקריאה נוספת:

מתרגל שובת רעב 500 יום כמחאה על מאסרו – 8,000 אזרחים חתמו על עצומה לשחרורו

6,415 מתרגלי פאלון גונג נעצרו ב-2014 – רבים מהם נעצרו בקבוצות

עונשי מאסר כבדים למתרגלי פאלון גונג מראים שהצהרת המשטר בסין על "רפורמה במחנות כפייה" היא זריית חול בעיניי העולם