(Minghui.org)

למתרגלים יש כל כך הרבה חוויות מרגשות כשהם מספרים לאנשים את האמת על הפאלון גונג. אספר על שתיים מהן.

גנב החזיר לי את ארנקי

כשהלכתי לקניות, דיברתי על הרדיפה של הפאלון גונג עם מוכר הירקות, והוא אמר שברצונו להישאר נייטרלי.

אמרתי לו שכשזה נוגע לרשע, אין כאלה שעומדים מהצד – לא לעשות דבר זה כמו לעודד את אלו שמבצעים מעשים רעים.

בשעה שחשבתי מה לומר לו, מישהו גנב את ארנקי. לא שמתי לב לכך עד שהגיע תורי לשלם.

לפתע שמעתי מישהו שעומד מאחוריי מדבר. הוא אמר שהוא גנב את ארנקי אך הארנק עדיין בידיו והוא לא בזבז גרוש ממנו. הוא החזיר לי את ארנקי ועזב בחטף.

מוכר הירקות שאל אם אני מכירה את הגנב ועניתי שלא.

"הוא גנב את ארנקך לפני זמן מה, אבל הוא לא ברח מיד כמו שנוהגים גנבים בדרך כלל. הוא הקשיב לך כשדיברת, ואז החזיר אותו. זה לא רגיל!" אמר המוכר.

"פאלון גונג הוא לא רגיל", אמרתי. זה בגלל שאני מטפחת ויש לי אנרגיה חיובית".

המוכר ביקש ממני אז לעזור לו לפרוש מהמפלגה הקומוניסטית הסינית ומהארגונים המסונפים לה.

ישויות שמימיות באו כדי להציל אנשים

בכל ראש השנה הסינית, אני מחלקת באזורים כפריים שונים חומרי מידע על פאלון גונג, כמו תקליטורי ה"שן יון" וברכות מקושטות.

לפעמים אחרי שאנשים מקשיבים לי כשאני מסבירה על הרדיפה של הפאלון גונג, הם מזמינים אותי לארוחה או לתה.

ראש שנה מושלג אחד, הייתי צריכה ללכת מרחק רב כדי להגיע לכפר.

אישה קשישה עמדה בפתח דלת ביתה. דיברתי איתה על הפאלון גונג ונתתי לה תקליטור של "שן יון", אך היא אמרה שהיא עיוורת ולא תוכל לצפות בו. אמרתי לה שזה יועיל לה גם אם היא רק תקשיב לשירים ולמוסיקה.

כשפגשתי בה שוב מאוחר יותר, היא הודתה לי ואמרה שלאחר שהיא הקשיבה לתקליטור ה"שן יון", ראייתה שבה אליה.

"זה כל כך לא ייאמן", היא אמרה. "חיכיתי לך זמן רב. ישויות שמימיות נמצאות עכשיו כאן כדי להציל אנשים. בבקשה למדי אותי פאלון גונג".