(Minghui.org)

ב-25 בדצמבר 2015 אחר הצהריים, חמישה מתרגלי פאלון גונג חילקו לוחות שנה המכילים מידע על שיטת המדיטציה בפארק עמוס מאדם בפרובינציית הֶה-בֶּיי. הם הסבירו לאנשים על פרישה מהמפלגה הקומוניסטית הסינית ומהארגונים המסונפים לה. תוך שעה, רבים הסכימו לפרוש מהמפלגה הקומוניסטית, מליגת הנוער, ומליגת החלוצים הצעירים.

אישה דיווחה למשטרה על המתרגלים. שוטר תנועה הביא את הצוות שלו למקום, עצר חמישה מתרגלים, ולקח אותם לתחנת המשטרה הקרובה צ'נג-גואן.

כשאחד השוטרים שמע שאלו הם מתרגלי פאלון גונג שנעצרו, הוא נפנף בידו ואמר, "לא, לא נשאיר אותם פה". שוטר התנועה שאל למה, והשוטר ענה, "לא פירושו לא. אם אתה רוצה, אתה יכול לקחת אותם לתחנת משטרה אחרת". שוטר התנועה התרגז והתחיל להתווכח עם השוטר שרצה לשחרר את המתרגלים. לבסוף יצא שוטר התנועה בכעס מהתחנה.

חמשת המתרגלים שוחחו עם השוטר בתחנת המשטרה. מתרגל אחד אמר: "לפאלון גונג נעשה עוול, מתרגלי פאלון גונג חיים על פי ערכי אמת, חמלה, סובלנות, כדי להיות אנשים טובים. הרדיפה של ג'יאנג זמין נגדם מפירה את החוקים, את החוקה, ואת האמנה הבין-לאומית לזכויות אדם. אלו שמשתתפים ברדיפה יועמדו לדין". השוטר ענה, "כן, אני יודע".

שני מתרגלים שוחררו באותו יום. שלושת האחרים נשלחו למרכז מעצר בשביל מה שהשוטר כינה כ"מהלך פורמלי" ושוחררו לאחר מכן.