(Minghui.org)

אמא שלי היא אישה נדיבה ומכובדת, אבל היא נעצרה ונלקחה למחנה עבודה בכפייה משום שהיא מאמינה בפאלון דאפא, שהיא שיטת טיפוח תרגול שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) אסרה לתרגל בה לפני 16 שנים.

אבי סיפר לי שפעם אמי הייתה חולה מאוד ולקחה תרופות כל יום. היא לא יכלה לעשות הרבה מעבודות הבית והיה לה מזג ממש רע. בזיכרונות המוקדמים שלי אני נזכר שאמא הייתה משחקת במא-ג'ונג ואבי היה עסוק בעבודות הבית. מפעם לפעם היא הייתה נוזפת בי ומכה אותי כשהיא אומרת שבן טוב צריך לגדול תחת מקל. או כפי שהאמרה אומרת: "חוסך שבטו שונא בנו".

אבל אחרי שהחלה לתרגל פאלון דאפא היא השתנתה לחלוטין. היא נעשתה נחמדה לאנשים, עשתה רבות מעבודות הבית והפסיקה לשחק מא-ג'ונג. כשהשכנים שלנו שבחו אותה על נדיבותה, היא הייתה אומרת לעתים קרובות: "זה בגלל שהמורה לי הונג-ג'י, מייסד הפאלון דאפא, לימד אותי להתנהג בדרך זו. אני ממש אסירת תודה לו".

לאחר מכן כבר לא ראיתי אותה לוקחת תרופות יותר. לפעמים היא לא הרגישה טוב, אבל היא תרגלה את תרגילי השיטה והחלימה במהירות באופן מפתיע.

אני לא יכול להבין למה היא נעצרה והוכנסה למחנה עבודה בכפייה.

מאז שהייתי ילד קטן, השוטרים נראו בעיני גנבים או אפילו גרוע מזה. הם בעטו בדלת הבית שלנו, ערכו בו חיפוש וביזה, לקחו את הטלוויזיה שלנו, את נגן תקליטורי הווידיאו, והותירו בלגן גדול. אני פשוט התחבאתי בפינה ובכיתי כל הזמן.

איני יכול לשכוח אף פעם שאבא לקח אותי לבקר את אימא במחנה העבודה בכפייה. אבא נכנס לחדר לדבר אתה, אבל לי הסוהרים לא הרשו להיכנס. יכולתי לראות אותם משוחחים דרך החלון, אבל לא יכולתי לשמוע דבר. בכיתי בלב שבור. כמה ייחלתי לדבר אתה, אפילו רק כמה מילים. כמה התגעגעתי לקולה הרך ולמגעה המרגיע.

למה זה קרה למשפחתי? האם עשינו משהו לא בסדר? האם אמי ביצעה פשע? עכשיו כשאני מבוגר יותר, אני מבין שכל זה בגלל שמנהיג המק"ס לשעבר, ג'יאנג דזה-מין, ניצל את כוחו לרעה ופתח ברדיפה נגד הפאלון דאפא ללא כל סיבה חוקית.

אני עותר לממשלה הסינית ולקהילה הבין-לאומית לחשוף בגלוי וביושר כיצד ג'יאנג ואנשי המחנה שלו הכפישו את הפאלון דאפא. אני עותר שישקמו את המוניטין של הפאלון דאפא, יתנצלו בפני מאסטר לי הונג-ג'י ויבקשו סליחה ממתרגלים ובני משפחותיהם. אני דורש צדק לאמי ופיצויים למשפחתי. הרודפים צריכים להיחשב אחראיים לפשע.

אני מאמין שג'יאנג דזה-מין, יוזם הרדיפה, יועמד בסופו של דבר לדין צדק.